Home

Rezultate Live

Rezultate

Oferta

Milionar

Biletul Saptamanii

INFO | Cupe Europene

INFO | Romania Liga I

Supergol

Pariuri Speciale

Ghid Pariere

Meniu
 

Cod bilet

Cod castigator

banner v-sports
Oradea Str.Vasile Alecsandri, nr.10
Sector 3 Calea Vitan, nr. 58
Buzau str. Unirii, bloc E3
Sector 5 Zidarului,. Nr 4, parter, sector 5
Tirgu-Jiu Str. Victoriei, Bl. 194
Sector 3 Str. Prevederii, Nr. 13A, Bl. M1C
Sector 3 B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 6A,Galeriile Titan,etaj 3, SPORTS BAR & BILLIARD
Moreni Str.Cpt.Pantea Ioan, nr.13A, parter, spatiul 2
Sector 4 Aleea Huedin, Nr. 3
Piatra Neamt Str. 1 Decembrie 1918, nr.02, Bl. 19, SC B, parter

vezi toate agentiile


Regulament de funcţionare a jocului pentru pariuri în cotă fixă
Prezentul Regulament este proprietatea S.C. Right Betting S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 7498/ 06.08.2010, CIF 27255308, capital social 1,000,000 lei cu sediul principal în Bucureşti, sector 6, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 2P, etaj 2 (denumită în continuare: "Organizator").


Capitolul 1

Aceste Reguli reprezintă baza legală exclusivă pentru încheierea unui contract privind participarea la joc („Contract”).

„Pariul” este jocul în care Clientul indică rezultatele evenimentelor propuse de Organizator (denumite în continuare „Evenimente”), acesta hotărând în mod independent numărul şi tipul Evenimentelor pe care pariază şi suma de care depinde valoarea eventualului câştig (denumită în continuare „Miză”).

Contractul va fi încheiat între Organizator şi Client pe baza acceptării de către acesta din urmă de bună voie a ofertelor, întocmite în conformitate cu prezentul Regulament, prin efectuarea plăţii biletului de pariere (denumit în continuare „Biletul”).

Clientul este persoana fizică majoră care a încheiat un Contract cu Organizatorul, fapt dovedit de deţinerea Biletului. Înainte de tipărirea Biletului, toate informaţiile vor fi înregistrate de către Organizator.

Aceste Reguli („Regulamentul”) vor fi obligatorii pentru toate părţile care stabilesc relaţii în scopul desfăşurării unui pariu.
Capitolul 2

Toate pariurile primite de către Organizator vor fi valabile doar dacă Regulamentul a fost respectat.

Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă Clienţilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex.: dreptul la restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către Clienţi a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat.

După acceptarea unui pariu, Clientul nu va avea dreptul să opereze modificări asupra Biletului. În acest sens, Clientul este obligat, în interes propriu, să-şi verifice datele de pe Bilet, iar în cazul în care constată existenţa unor date eronate, poate solicita remedierea acestora în cel mult 5 minute de la emiterea Biletului, dar nu mai târziu de ora începerii Evenimentului. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai putea fi luate în considerare. Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu pariurile live, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta anularea Biletelor. În acest sens, clienţii vor fi anunţaţi prin postarea de afişe în cadrul agenţiilor Organizatorului.

Orice pariu primit după ce s-a dat startul Evenimentului pe care se pariază, indiferent de motiv, va fi nul şi Miza va fi rambursată la cererea clientului (în cazul în care Biletul conţine numai Evenimentul în cauză), cu excepția pariurilor live și a evenimentelor pentru care s-a reluat parierea în timpul unei întreruperi, de exemplu un meci de tenis afectat de condițiile meteorologice nefavorabile. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pentru anumite tipuri de Evenimente, în cazul în care pariul a fost primit după ora de începere a acestora, acesta să fie plasat pe următorul Eveniment ce va avea loc.
Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu pariurile live, acceptarea pariului este permisă şi după începerea Evenimentului, dar până la iniţierea obiectului pariului. În acest caz regula enunţată anterior se aplică prin înlocuirea sintagmei „startul Evenimentului” cu „iniţierea obiectului pariului”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita Miza acceptată pentru un Eveniment sau de a nu accepta pariuri identice.

În caz de erori la tipărire, erori pe Bilet sau erori ale datelor introduse în baza de date, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau de a le valida la Cotele corecte, chiar dacă descoperirea erorilor apare după finalizarea Evenimentului. Biletul anulat va fi rambursat la cererea clientului. Biletele ramân valabile dacă sunt constatate la tipărire mici erori de afișare a informațiilor legate de pariu, numele echipei, numele concurentului, denumirea competiției, etc, cu condiția ca, în ciuda posibilei erori, să poată fi stabilit fără echivoc la ce echipă sau concurent face referire biletul.

Regula Dead Heat: În cazul unui Eveniment care se finalizează cu mai mult de un câștigător (aceștia având performanțe egale) și doar un singur câştigător a fost luat în considerare, se va aplica regula “Dead Heat”. Aceasta presupune existența unui rezultat nedecis în care doi sau mai mulţi competitori împart aceeași poziție. O selecție asupra căreia se va aplica această regulă este considerată a fi jumătate câștigătoare, jumătate pierdută și astfel este validată la cota intreagă cu miza injumătățită. În situatia în care sunt trei câștigători (aceștia având merite egale), selecția este considerată o treime câștigătoare, două treimi pierdută și este validată la cota intreagă cu miza împărțită la trei.
Capitolul 3

În conformitate cu legislaţia în materia jocurilor de noroc, persoanele sub 18 ani şi salariaţii Organizatorului nu au dreptul să participe la joc. Pentru aceasta, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita potenţialului client actul de identitate.

Orice pariuri efectuate/ acceptate cu încălcarea paragrafului 1 din prezentul capitol sunt considerate nule şi au drept consecinţă juridică neplata eventualelor câştiguri aferente unor astfel de pariuri.
Capitolul 4

Organizatorul va primi pariuri pentru următoarele Evenimente: fotbal, baschet, handbal, hochei, tenis, formula 1, golf, sporturi de contact, atletism, curse de ogari, curse de cai, ciclism, baseball, rugby, fotbal american, curse de automobile şi de motociclete, precum şi Evenimente nonsportive de genul: premiile Oscar, concursuri de frumuseţe, concursuri de muzică, rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale sau orice alte sporturi/ evenimente ce vor fi aduse la cunoştinţa clienţilor prin intermediul ofertei de pariere.

Organizatorul poate oferi şi alte Evenimente care nu sunt enumerate mai sus şi care vor fi guvernate,  de asemenea, de Regulile de bază.
Organizatorul va afişa în cadrul punctelor sale de lucru detalierea şi explicitarea Regulilor de bază  aplicabile pentru diverse Evenimente/ tipuri de pariuri în cotă fixă.

Organizatorul va oferi Clienţilor posibilitatea de pariere pe diverse tipuri de pariuri în funcţie de tipul Evenimentului: rezultat final (opţiunea 1 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor care joacă acasă; opţiunea X – pentru egalitate; opţiunea 2 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor în deplasare), rezultatul primei reprize, rezultatul reprizei secunde, înscriere/ neînscriere de goluri, număr de goluri, minutul primului gol, scorul corect, rezultatul la pauză/ la sfârşitul jocului, pariere cu handicap, jucătorul care înscrie primul/ ultimul gol, mai mult sau mai puţin decât numărul de goluri, golgetter şi dublu golgetter, supergol, game run (echipa care înscrie prima şi care câştigă), şansă dublă, antepost/ se califică pentru runda următoare, alte tipuri de pariuri anunţate în oferta de pariere.                       

Fiecare Eveniment din graficul de pariere va avea un anumit coeficient (denumit în continuare
„Cotă”) determinat de către Organizator. Cota fiecărui Eveniment va fi determinată de către Organizator la discreţia sa, luând în considerare informaţiile de ultimă oră cu privire la acesta.

Suma câştigătoare a unui Bilet va fi calculată prin înmulţirea Cotei aplicabile la momentul acceptării pariului cu suma plătită ca Miză.

Cotele pot fluctua înainte de acceptarea unui pariu.
Capitolul 5

Biletul care atestă efectuarea pariului va conţine date de identificare ale Organizatorului, codul punctului de lucru, codificarea Biletului, data şi ora emiterii, Miza, taxa de administrare, suma totală de plată, numărul şi tipul Evenimentelor, Evenimentul propriu-zis, data şi ora limită de pariere, Cotele pentru fiecare Eveniment, Cota finală şi câştigul potenţial.

Toate pariurile acceptate vor fi înregistrate atât într-o arhivă principală cât şi, din motive de securitate, într-o arhivă secundară, numită „arhivă de securitate”.

Câştigul va fi calculat pe baza cotelor valide în momentul acceptării Biletului. Câştigul va fi calculat în funcţie de datele existente în arhivele de la sediul Organizatorului. În cazul existenţei unor Bilete ale căror conţinut diferă faţă de datele din arhivă, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera valide datele din „arhiva de rezervă”.
Capitolul 6

Datele prezentate în oferta de pariere vor avea doar rol informativ. În cazul unei erori sau a unei modificări în oferta de pariere privind ora limită de pariere sau ora de începere a Evenimentului/ Evenimentelor, pariurile vor ramâne valide pentru acelea efectuate până la ora reală de începere a Evenimentului/ Evenimentelor în cauză.

Rezultatele Evenimentelor sunt certificate prin preluarea acestora din informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor respective şi introducerea acestora în sistemul de pariere. Organizatorul va omologa rezultatele introduse în sistem prin compararea acestora cu informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor. Ulterior, rezultatele Evenimentelor vor fi afişate la punctele de lucru ale Organizatorului. Validarea Biletelor se efectuează automat de către sistemul de pariere prin verificarea corespondenţei opţiunilor de pariere alese de către Client cu rezultatele omologate. În cazul omologării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea lor, Biletele validate până la momentul reomologării fiind valabile. Eventualele contestaţii sunt acceptate numai în baza Biletului jucat.

Pariul nul este pariul care, din motive obiective – în conformitate cu prezentul Regulament de Joc –,  primeşte ulterior efectuării sale Cota 1.00. Pariul nul este rambursabil la cererea clientului în cazul în care este singurul Eveniment de pe Bilet. Pentru pariurile cu mai multe selecţii pe Bilet,  câştigul final va fi calculat considerându-se la Cotă de 1.00 doar acea selecţie declarată nulă.
Capitolul 7

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili câştiguri maxime şi/ sau minime pentru pariurile în cotă fixă în general, sau în particular pentru anumite tipuri de pariuri sportive sau Evenimente. Pentru o corectă informare a clienţilor, câştigurile maxime şi/ sau minime stabilite de către conducerea Organizatorului vor fi afişate la toate punctele de lucru cu cel puţin 48 de ore înaintea datei intrării în vigoare înscrise.
Tuturor Biletelor înregistrate în conformitate cu Regulamentul de Joc li se va aplica câştigul maxim/ minim valabil la data acceptării pariului şi nu cel valabil la data plăţii potenţialului câştig.

Toate câştigurile maxime specificate în prezentul Regulament sunt aplicabile oricărui Client sau grupuri de Clienţi care acționează împreună, utilizând aceleași combinaţii de selecţii sau asemănătoare, chiar dacă sunt efectuate pe mai multe serii de bilete, pe un interval de Cote, în mai multe zile şi în agenţii diferite. În cazul în care Organizatorul descoperă serii de Bilete care să fi fost emise conform specificaţiilor de mai sus, valoarea însumată totală a câştigurilor de pe acestea va fi limitată la valoarea unui câştig maxim, așa cum acesta a fost prezentat anterior.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili mize minime pe Bilet, respectiv pentru fiecare combinaţie în cazul pariurilor sistem, în funcţie de tipul pariului şi/ sau Evenimentului. Pentru o corectă informare a Clienţilor, aceste mize minime stabilite de către conducerea Organizatorului vor fi afişate la toate punctele de lucru cu cel puţin 48 ore înaintea datei de intrare în vigoare înscrise.
Tuturor Biletelor înregistrate în conformitate cu Regulamentul de Joc li se va aplica Miza minimă valabilă la data acceptării pariului.

La fiecare pariu acceptat, Organizatorul va percepe o taxă reprezentând 5% din Miză. Această taxă nu va fi considerată ca făcând parte din Miză, dar împreună cu Miza constituie taxă de participare la joc.

 
Capitolul 8

Pariurile Bonus sunt pariurile care îndeplinesc anumite condiţii referitoare la numărul minim de evenimente şi cotele minime ale acestora. Avantajul pariului Bonus este creşterea valorică a câştigului potenţial în directă corelaţie cu anumite condiţii specifice. Informaţiile cu privire la aceste pariuri Bonus precum şi condiţiile de acordare sunt puse la dispoziţia clienţilor la punctele de lucru cu minim 48 de ore înaintea datei intrării în vigoare.
 
 În cazul în care un eveniment primeşte cotă 1,00, în conformitate cu prezentul regulament, evenimentul nu va fi luat în considerare pentru condiţiile de minim impuse pentru pariul Bonus.

 Câştigul potenţial al pariului Bonus va fi înscris pe biletul de pariere astfel încât clienţii sa aibă cunoştinţă de acesta.

Biletele emise înaintea încetării perioadei de acordare a Bonusurilor vor fi luate în considerare pentru condițiile, valabile la momentul emiterii, impuse pentru pariul Bonus.
Capitolul 9

Câştigurile vor putea fi achitate la orice punct de lucru al Organizatorului care oferă tipurile de Pariuri/ Evenimente conţinute pe Biletul câştigător, începând cu ziua următoare celei în care se anunţă rezultatele oficiale. Organizatorul se angajează să efectueze plata câştigurilor în termen de cel mult 14 zile de la anunţarea rezultatelor oficiale. Pentru anumite tipuri de pariuri sau pentru anumite tipuri de Evenimente, Organizatorul poate decide să scurteze perioada dintre momentul anunţării rezultatelor oficiale şi al începerii plăţilor. Clienţii vor fi informaţi în prealabil asupra tipurilor de Pariuri/ Evenimente, pentru care se va aplica această ultimă regulă, prin afişare în cadrul agenţiilor Organizatorului.

Dreptul Clientului la achitarea câştigurilor expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale. Dreptul Clientului de a i se achita câştigurile este suspendat pe perioada cât valabilitatea Biletului/ Biletelor care atestă respectivele câştiguri face obiectul unor cercetări penale sau disciplinare în acest sens. Organizatorul are obligaţia încunoştiinţării Clientului despre modul de finalizare al cercetărilor.

În conformitate cu art. 146 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 23.12.2003 privind Codul fiscal, la ridicarea premiilor este necesară prezentarea unui act de identitate în vederea organizării unei evidenţe care să permită determinarea câştigurilor totale ale unui Client într-o zi.

Informaţiile personale de identificare ale câştigătorilor vor fi colectate şi prelucrate de S.C. Right Betting S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Deţinerea unui Bilet de pariere emis de către S.C. Right Betting S.R.L. implică acordul clientului de a fi inclus în baza de date a societăţii, scopul constituirii acesteia fiind aplicarea prevederilor art. 93 din O.G. 138/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
Conform Legii nr. 677/ 2001, clienţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată Directorului General al S.C. Right Betting S.R.L. sau se poate adresa în justiţie.

Câştigurile îi vor fi achitate Clientului pe baza prezentării şi depunerii de către acesta a Biletului nedeteriorat la unul din punctele de lucru ale Organizatorului. În cazul în care Biletul este deteriorat, Clientul va avea dreptul să îi fie achitat câştigul după ce conducerea Organizatorului a luat o decizie în acest sens.

Sunt considerate ilegale şi nu vor fi achitate câştigurile rezultate din pariuri efectuate/ acceptate prin săvârşirea unor infracţiuni, prin fraudă în dauna Organizatorului sau încălcarea oricăror dispoziţii legale sau din prezentul regulament. Biletele din care rezultă astfel de câştiguri sunt considerate nule de drept.

Procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute poate fi de minim 60% calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.
Capitolul 10

Acest Regulament va fi pus la dispoziţia Clienţilor în toate punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul va permite Clienţilor şi oricăror altor persoane interesate să ia cunoştinţă de acest Regulament.
Capitolul 11

i) Dispoziţii generale

„Pariul sportiv” este un pariu în cotă fixă ale cărui Evenimente sunt reprezentate de competiţii sportive.

Rezultatele luate în considerate sunt cele de pe terenul de sport sau podium. Eventualele investigaţii ulterioare realizate de către autoritatea competentă vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt realizate în aceeaşi zi cu cea a finalizării Evenimentului. Orice investigaţie realizată în ziua/ zilele următoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia.

În cazul unei modificări a locului de desfăşurare, care nu a fost publicată sau adusă la cunoştinţă Organizatorului la momentul emiterii Cotelor pentru Eveniment şi au fost acceptate pariuri pe baza Cotelor emise, pariurile vor ramâne valabile, cu condiţia ca locul de desfăşurare să nu fie mutat pe terenul adversarilor, caz în care selecţiile pentru Evenimentul respectiv vor fi considerate nule şi clientului i se va rambursa la cerere Miza pariată. În cazul unui pariu constând în respectivul Eveniment şi în altele, numai partea de pariu pentru care s-a modificat locul de desfăşurare pe terenul adversarului va fi considerată la o Cotă de 1.00.

Selecţiile combinate precum Italia câştigă cu 2-0 şi Italia câştigă prima repriză şi la final sunt acceptate numai pe o bază unică iar în cazul în care, dintr-o eroare, sunt acceptate pentru pariuri multiple, miza va fi împărţită în mod egal pe fiecare selecţie cotată. Excepţie de la această regulă o reprezintă pariurile duble Primul sau Ultimul Marcator/ Scor Corect (pariul Supergol) unde cote speciale sunt oferite prin combinarea cotelor individuale.

ii) Reguli speciale în funcţie de sporturi

Regulile speciale acoperă toate datele cu privire la Evenimentele sportive care au o structură tipică de întrecere între două echipe (echipa 1 şi echipa 2) care dau naştere unui rezultat final definit ca rezultatul la sfârşitul unei perioade fixe de joc, rezultat care poate fi exprimat prin două numere, primul reprezentând rezultatul echipei 1, iar al doilea rezultatul echipei 2. Echipa 1 este indicată la stânga şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă acasă. Echipa 2 este indicată la dreapta şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă în deplasare. De asemenea, atunci când un joc se desfăşoară pe teren neutru, echipa din stânga se consideră ca jucând acasă, iar cea din dreapta ca jucând în deplasare. Dacă se ia în considerare şi egalitatea la plată, aceasta se notează în centru, sub coloana X.

Dacă, pentru orice sport, un meci este afişat/ oferit incorect de către Organizator şi nu este programat să aibă loc, toate pariurile acceptate vor fi nule şi achitate la o Cotă de 1.00. De exemplu, un meci de fotbal este oferit incorect ca Barcelona vs. Valencia, deşi ar fi trebuit afişat ca Real Madrid vs. Barcelona.
 
Fotbal american
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul jocului INCLUSIV orice prelungiri. La timpul complet regulamentar de joc trebuie să se adauge orice minute de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră necesar să le adauge pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată mai mică decât timpul regulamentar de joc va face ca rezultatul să fie considerat nul şi achitat la o Cotă de 1.00.

Prelungirile sunt luate în considerare atunci când sunt jucate, exceptând cazul pariurilor la pauză sau la sfârşitul jocului. În situaţia meciurilor anulate sau amânate, pariurile sunt anulate dacă meciurile nu au loc în ziua următoare, cu excepţia pariurilor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului, de exemplu, punctele marcate ca primul marcator de eseu.

Atletism
Atleţii care au câştigat medaliile de aur, argint şi bronz vor fi consideraţi primul, al doilea şi respectiv al treilea la pariere. În absenţa unei ceremonii de medaliere, pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor anunţate de către organismele oficiale imediat după concurs. Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile care au mizat pe câştigarea Evenimentului de către respectivul participant sunt considerate pierdute.

Baseball
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul jocului INCLUSIV orice prelungiri. În cazul în care cele două echipe sunt programate să joace de două ori, una împotriva alteia, în aceeaşi zi/ dată, Cotele emise se vor referi doar la primul joc şi rezultatul primului joc va reprezenta scorul luat în considerare la achitarea pariurilor. Rezultatul celui de-al doilea joc nu va fi luat în considerare.

Timpul de joc complet regulamentar trebuie completat cu orice minute de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră necesar să le acorde pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată mai mică decât timpul regulamentar de joc va face ca rezultatul să fie considerat nul şi achitat la o Cotă de 1.00.

În cazul meciurilor amânate sau anulate, un Eveniment nedisputat sau amânat va fi validat la o Cotă de 1.00 în cazul în care nu se dispută în ziua următoare.

Dacă toate selecţiile pariate fac parte din acelaşi meci, sumele pariate vor fi returnate la cererea clienţilor.

Baschet
În cazul baschetului, pentru pariuri de tipul „Rezultat final” şi „Şansă dublă”, rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ minutele de prelungire, dar rezultatul avut în vedere la pariurile „Handicap”, „Victorie la limită”, „Under / Over”, „Câștigător” sau „Par/Impar”  este rezultatul final la sfârşitul jocului, INCLUSIV minutele de prelungire. Timpul complet regulamentar de joc trebuie să fie completat cu orice minute de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră necesar să le adauge pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată  mai mică decât timpul regulamentar de joc va face ca rezultatul să fie considerat nul şi achitat la o Cotă  de 1.00.

Sporturi de contact
În cazul meciurilor amânate – pariurile rămân valabile timp de 30 zile.

Dacă un luptător este înlocuit de un altul sau un luptător se retrage înainte de startul luptei, toate pariurile pe meciul respectiv sunt declarate nule.

Parierea la fiecare rundă: dacă oricare dintre luptători nu reuşeşte să răspundă la sunetul gongului pentru runda următoare, se va considera că adversarul său a învins în runda precedentă. Dacă, din orice alt motiv, o decizie la puncte este luată înainte de finalizarea numărului complet de runde, pariurile vor fi calculate luându-se în considerare runda în care s-a oprit lupta. Pariurile care desemnează „un învingător la puncte” vor fi considerate câştiguri numai dacă se finalizează numărul complet de runde. Se va oferi o Cotă şi pe egalitate şi, în cazul în care apare egalitatea, se va considera că pariurile pe victoria oricăruia dintre luptători au fost pierdute.

Cricket
Biletele vor fi validate luând în considerare rezultatul oficial. În cazul unui meci declarat „fără rezultat”, toate biletele pe acest meci vor fi validate la o cotă de 1,00. În cazul în care meciul este afectat de factori externi (de exemplu condiții meteo nefavorabile), biletele vor fi validate luând în considerare regulamentul oficial al competiției (incluzând meciurile afectate de calcule matematice, de exemplu conform metodei Duckworth-Lewis (DL) sau sistemului Jayadevan (VJD)).

În cazul unui Meci Test incheiat nedecis (meciul de termină cu ambele echipe înregistrând același număr de alergături), atunci se va aplica regula Dead Heat și toate pariurile plasate pe remiză sunt considerate pierdute. În cadrul meciurilor de o zi (naționale și internaționale), dacă nu sunt oferite cotații pentru remiză și regulamentul oficial al competiției nu declară un câștigător, atunci se va aplica regula Dead Heat.

Pentru meciurile din competițiile cu sistem eliminatoriu, echipa care se califică în următoarea rundă este declarată câștigătoare, luându-se în considerare și situația în care meciul este finalizat la loviturile de departajare. Dacă un meci este abandonat datorită factorilor externi nefavorabili, pariurile vor fi validate la o cotă de 1,00.

Cel mai bun alergător: Pariurile pentru un anumit meci sunt valabile pentru primul INNINGS reușit. Dacă un jucător la bătaie se retrage și nu reia INNINGS-ul, scorul din acel moment va rămâne valabil. Pariurile care conțin jucători care nu iau parte la joc vor fi validate la o cotă de 1,00. Pariurile care conțin jucători care iau parte la joc vor fi luate în considerare, indiferent dacă lovesc mingea sau nu. Dacă doi jucători obțin același rezultat, se va aplica regula Dead Heat.

Toate pariurile referitoare la un INNINGS vor fi validate la o cotă de 1,00 în cazul în care sunt finalizate mai puțin de 20 de Overs (10 Overs în situația meciurilor 20/20) datorită factorilor externi nefavorabili (de exemplu condiții meteo potrivnice). Această regulă se aplică cu excepția cazurilor în care o echipă și-a epuizat numărul de jucători la bătaie sau în cazul în care meciul este câștigat cu mai puțin de jumătate din Overs-urile planificate inițial.

Meciurile Serie: Dacă o serie este amânată, indiferent de motiv, înainte de finalizarea numărului de meciuri inițial programate să fie disputate, atunci echipa care este în avantaj în acel moment va fi considerată câștigătoare. Această regulă va fi aplicată și în cazul pariurilor pe cel mai bun alergător al seriei si cel mai bun aruncător. Dacă o serie se termină la egalitate și nu sunt oferite cotații pentru remiză pariul va fi supus regulii Dead Heat. Pariurile pe scorul corect al seriei vor fi validate la o cotă de 1,00 în cazul în care numărul inițial de meciuri programate nu a fost finalizat.
În cadrul pariurilor pe cel mai bun jucător la bătaie al seriei si pe cel mai bun aruncător al seriei, validarea acestora va lua în considerare toți jucătorii cotați, pentru aceia care nu iau parte la joc pariurile fiind considerate pierdute.

Ciclism
Pariere completă: dacă un ciclist se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe ciclistul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras.

Cicliştii sunt luaţi în considerare pentru pariere din momentul trecerii liniei de start, în caz contrar pariurile vor fi considerate nule.
Pariurile pe întreg turul sau pe etape individuale vor fi validate în conformitate cu rezultatele oficiale din momentul premierii sau prezentării podiumului.

Fotbal
La toate pariurile, cu excepţia celor de genul antepost, calificare în runda următoare, pariu doar pentru prima repriză sau doar pentru a doua repriză, se ia în considerare rezultatul obţinut după 90 de minute de joc, care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, dar exclude prelungirile (extra-time) şi loviturile de departajare.

Ocazional se stabileşte ca meciurile de fotbal să se joace în mai puţin de 90 de minute şi, în această situaţie, pariurile vor fi validate în funcţie de timpul de joc regulamentar stabilit (ex.: meciurile de fotbal feminin au 80 de minute regulamentare astfel încât pariurile vor fi validate în funcţie de rezultatul după cele 80 de minute de joc).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a impune un număr minim de Evenimente necesare pentru acceptarea unui Bilet. Clientul va fi informat în acest sens prin intermediul softului de pariere şi/sau prin afişare la punctele de lucru.

Din momentul intrării pe teren şi indiferent de perioada jucată de către acesta, un jucător este luat în considerare pentru pariurile de tipul marcatorul ultimului gol, marcator şi dublu marcator.

Pentru pariurile pe jucătorul care va marca primul gol, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc sau intră după marcarea primului gol, pariul este nul şi rambursabil la cererea clientului.
 
Pentru pariurile pe jucătorul care va marca ultimul gol, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc, pariul este nul şi rambursabil la cererea clientului.

Pentru pariurile Supergol - Primul marcator, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc sau intră după marcarea primului gol, Cota acestuia va fi stabilită la 1.00 şi Miza pariului va intra la scorul corect în mod individual. Pentru pariurile Supergol - Ultimul marcator, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc, Cota acestuia va fi stabilită la 1.00 şi Miza pariului va intra la scorul corect în mod individual.

Autogolurile nu se iau în considerare la parierea pe primul/ ultimul marcator de goluri, pe Supergol şi nici pe golgetter. În cazul Supergolului, dacă singurul gol este un autogol (sau mai multe) toate pariurile vor fi validate ca simple pentru Scor Corect la cotele corespunzătoare.

Dacă meciul se termină cu scorul de 0-0, toate pariurile de tipul Game Run şi Prima echipă care va marca vor fi considerate nule.

Pentru tipul de pariu Par/ Impar, rezultatul de 0-0 va fi considerat Par.

Dacă un Eveniment nu s-a jucat şi s-a amânat oficial, acesta va fi considerat la o Cotă de 1.00 în cazul în care nu este reprogramat în ziua următoare.

Dacă selecţia mizată pe jocul respectiv constituie numai o parte a pariului, acea parte a pariului va fi considerată la o Cotă de 1.00 şi pariul este validat chiar dacă în acest fel nu mai întruneşte numărul minim de selecţii necesare.

Orele limită de pariere sau orele de începere ale Evenimentelor anunţate în oferta de pariere au caracter informativ. În situaţia în care acestea sunt modificate de către Organizator datorită altor motive decât amânările oficiale, toate pariurile vor rămâne valabile cu excepţia celor plasate după începerea Evenimentului, caz în care selecţiile respective vor fi considerate nule şi validate la Cotă 1.00.

Meciurile întrerupte/abandonate înainte de terminarea perioadei regulamentare de joc de 90 minute, dacă întreruperea/abandonul este considerat(ă) oficial(ă), vor fi nule, cu excepţia acelor pariuri ale căror rezultat a fost deja stabilit în momentul întreruperii/abandonului. Dacă un meci este întrerupt/ abandonat în repriza a doua, toate pariurile pe „prima repriză” vor fi valabile şi vor fi considerate în consecinţă.

Dacă un meci este întrerupt/ abandonat înaintea celor 90 de minute de joc regulamentare, dar după înscrierea unui gol sau a mai multor goluri, atunci pariurile pe Primul Marcator, Marcator şi Dublu Marcator vor fi validate ca simple pentru jucătorul în cauză. Toate celelalte pariuri pe Marcator şi Dublu Marcator vor fi considerate nule. Toate pariurile pe Ultimul Marcator vor fi considerate nule.

Dacă un meci este întrerupt şi perioada rămasă de jucat (mai puţin de 90 de minute) este disputată la o dată ulterioară, pentru acest meci ar putea fi oferite cote, luându-se în considerare toată perioada regulamentară de joc. În astfel de situaţii Organizatorul va informa clienţii la toate punctele de lucru.

Mai puţine/ Mai multe 1.5, 2.5 sau 3.5 Goluri: este luat în considerare numărul total de goluri înscrise de ambele echipe în timpul regulamentar de joc. Extra-time nu se ia în considerare. În cazul în care un meci este întrerupt/ abandonat înainte de completarea timpului regulamentar de joc pariurile vor fi considerate nule, cu excepţia acelora al căror rezultat a fost deja determinat în momentul întreruperii/ abandonului.

Exemplu: Meciul Juventus – Milan este abandonat la scorul de 2-1. În acest caz toate pariurile pe mai mult de 2,5 goluri sunt validate ca şi câştigătoare, iar toate pariurile pe mai puţin de 2,5 goluri vor fi considerate pierdute. Totodată, toate pariurile pe mai puţin/ mai mult de 3,5 goluri vor fi validate la o Cota de 1,00.

Mai puţine/ Mai multe 0.5 şi 1.5 goluri în Prima repriză: este luat în considerare numărul total de goluri înscrise de ambele echipe în Prima repriză de joc. În cazul în care un meci este întrerupt/ abandonat înainte de completarea minutelor stabilite ale timpului regulamentar de joc al primei reprize pariurile vor fi considerate nule, excepţie făcând cele al căror rezultat a fost deja determinat în momentul întreruperii/ abandonului.

Mai puţine/ Mai multe goluri înscrise de o echipă: este luat în considerare numărul total de goluri înscrise în timpul regulamentar de joc de către echipa aleasă. În cazul în care un meci este întrerupt/ abandonat înainte de completarea timpului regulamentar de joc pariurile vor fi considerate nule, cu excepţia acelora al căror rezultat a fost deja determinat în momentul întreruperii/ abandonului. Extra-time nu se ia în considerare.

Primii doi în ordine: trebuie indicate echipa Câştigătoare şi ocupanta locului 2 în grupe individuale sau ligi, în ordinea corectă.

Total cornere în meci: sunt luate în considerare doar cornerele executate (fără cele acordate) în meci. Cornerele executate în extra-time nu se iau în considerare.

Total puncte de cartonaş în meci: punctele vor fi acordate pentru fiecare cartonaş arătat în meci conform următorului punctaj:

Cartonaşul galben = 10 puncte
Cartonaşul roşu = 25 puncte
Numărul total de puncte ce pot fi atribuite unui singur jucător în meci este 35. Numărul total de cartonaşe arătate jucătorilor ambelor echipe este luat în considerare pentru a stabili numărul total de puncte de cartonaş în meci.
Cartonaşele acordate în extra-time nu se iau în considerare.

Primul cartonaş: trebuie indicat jucătorul care va primi primul cartonaş în meci. În cazul în care mai mulţi jucători sunt penalizaţi cu cartonaşe în urma aceluiaşi incident, jucătorul căruia i se arată primul un cartonaş de către arbitru va fi considerat căştigător. Extra-time nu se ia în considerare.

Va fi un cartonaş roşu?: trebuie indicat dacă vreun jucător va primi cartonaş roşu în timpul regulamentar de joc. Extra-time nu se ia în considerare.

Va fi acordat un penalty?: trebuie indicat dacă va fi acordat un penalty în timpul regulamentar de joc. Extra-time nu se ia în considerare.

Reguli pentru parierea pe retrogradare: echipa ce termină campionatul pe o poziţie normală de retrogradare, decisă dupa criteriile stabilite de campionatul respectiv înainte de începerea sezonului, va fi considerată câştigătoare.
Toate meciurile echipei trebuie să fie jucate, altfel pariurile vor fi considerate nule.
Echipele retrogradate din alte motive decât regulile pentru retrogradare, de exemplu: penalizări de puncte după începerea sezonului, nu vor fi considerate câştigătoare şi vor primi cota 1.00.

Victorie la goluri: trebuie indicată echipa câştigătoare a meciului şi diferenţa de goluri cu care câştigă. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.

Ultima marcatoare: trebuie indicată echipa care marchează ultimul gol în meci. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.

Goluri pe echipă: trebuie indicat numărul de goluri cu care va fi creditată o echipă. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.

Doar victorie: se poate paria doar pe victoria unei echipe, iar în cazul în care meciul se finalizează cu rezultat remiză, pariurile sunt luate în considerare la validare la o cotă de 1,00. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.

Gol în 15 minute: meciul este împărţit în intervale a câte 15 minute de joc (Lovitura de începere – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – Pauză, Pauză – 59:59, 60:00 – 74:59, 75:00 – Final). Trebuie indicat dacă va fi înscris un gol într-una din intervalele alese.

Cartonaş în 15minute: meciul este împărţit în intervale a câte 15 minute de joc (Lovitura de începere – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – Pauză, Pauză – 59:59, 60:00 – 74:59, 75:00 – Final). Trebuie indicat dacă va fi acordat un cartonaş (de orice culoare) într-una din intervalele alese.

Handicap Asiatic: valoarea handicapului variază de la zero până la un număr de goluri,  astfel încât cotele acordate participanţilor să fie aproape de aceeasi valoare. Dacă valoarea handicapului este 0, atunci echipa care înscrie mai multe goluri în meci este câştigătoare. Dacă meciul se termină la egalitate, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Handicap întreg (ex: 0,1,2,3 etc.): dacă numărul de goluri înscrise de fiecare echipă este egal după aplicarea handicapului, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Exemplu: Meciul Arsenal – Everton, unde Arsenal este echipa favorită iar “handicapul” aplicat este -1.
- Pariurile plasate pe victoria lui Arsenal sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţă mai mare de 1 gol. Dacă Arsenal câştigă la o diferenţa de doar 1 gol, pariurile sunt considerate nule;
- Pariurile plasate pe victoria lui Everton sunt câştigătoare dacă meciul se termină egal sau câştigă Everton. Dacă Arsenal câştigă la 1 gol diferenţă, pariurile sunt considerate nule.
Handicap la jumătate (ex: 0.5, 1.5, 2.5 etc.): în cazul acestui tip de pariu, pariurile pot fi doar câştigătoare sau necâştigătoare, întrucât o egalitate este imposibilă.

Exemplu: Meciul Germania – Danemarca, unde Germania este favorită iar “handicapul” aplicat este -1.5.
- Pariurile plasate pe victoria Germaniei sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţa mai mare de 1 gol;
- Pariurile plasate pe victoria Danemarcei sunt câştigătoare dacă aceasta nu pierde meciul la o diferenţă mai mare de 1 gol.

Handicap împărţit: în cazul acestui tip de handicap, miza este împărţită în mod egal între două pariuri. Primul pariu este plasat pe Handicapul Întreg iar celălalt pe Handicap la Jumătate. Dacă handicapul total aplicat este -1.25, atunci primul pariu va avea un handicap de -1 iar cel de-al doilea de -1.5.

Exemplu: Meciul Inter – Juventus, unde Inter este echipa favorită iar Handicapul Împărţit este -1.25. Miza plasată pe Inter câştigătoare este împărţită în jumătate pe Inter la un handicap de -1 gol iar cealaltă jumătate la un handicap de -1.5 goluri.
- Dacă rezultatul final al meciului este 2-1, jumătate de pariu este pierdut pentru handicapul de -1.5 iar cealaltă jumătate este considerată nulă la handicapul de -1 gol;
- Dacă pariul este plasat pe victoria lui Juventus, atunci jumătate de pariu este câştigător (+1.5 goluri) iar cealaltă jumatate este considerată nulă (+1 gol).

Golgetter în pereche: trebuie indicat jucătorul din perechea aleasă care va înscrie mai multe goluri în meci. Vor fi oferite cote şi pentru număr egal de goluri înscrise. Ambii jucători trebuie să fie aleşi în primul 11 de joc altfel pariul este considerat nul. Golurile înscrise în extra-time şi la loviturile de departajare nu se iau în considerare.

Meciuri virtuale: sunt meciuri imaginare între echipe care nu joacă între ele. Rezultatele sunt determinate de numărul de goluri înscrise de fiecare dintre echipele care compun meciurile virtuale împotriva echipelor cu care joacă în realitate.
Meciurile virtuale pot fi acceptate singure pe Biletele de pariere, dar nu pot fi combinate pe acelaşi Bilet decât cu alte meciuri virtuale. Vor fi oferite spre pariere pentru meciurile virtuale doar tipurile de pariu “Rezultat final” şi “Şansă dublă”.

Curse mașini
Marele Premiu - Turul iniţial (încălzirea) va semnala începutul cursei. Poziţiile de pe podium vor stabili locurile 1, 2 şi 3 pentru pariere indiferent de investigaţiile ulterioare. În cazul tuturor curselor pentru Marele Premiu, dacă un concurent se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului/ Evenimentului, pariurile pentru selecţia respectivă sunt considerate pierdute (pariuri „pe toţi concurenţii înscrişi”, „pe concurent, indiferent dacă ia startul în cursă sau nu”, „pe concurent, indiferent dacă participă la cursă sau nu”).

Pole position: câştigătorul va fi pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în ziua calificărilor oficiale. Descalificarea sau pierderea ulterioară a Pole position nu se iau în considerare.

Cel mai rapid tur de circuit: pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în timpul cursei. Descalificarea sau pierderea ulterioară a acestei poziţii nu se iau în considerare.

Pariuri pe cursă: rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale, iar în cazul în care niciun pilot nu termină cursa, numărul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele. Dacă doi piloţi realizează acelaşi număr de tururi de circuit fără să termine cursa, pariurile vor fi anulate.

Clasat/ Neclasat: pentru a fi considerat clasat pilotul trebuie să finalizeze 90% din tururile efectuate de câştigătorul cursei (vor fi luate în considerare doar tururile efectuate complet).
Turul de încălzire nu va fi luat în considerare pentru pariul Clasat/ Neclasat. Pariurile pe un pilot ce finalizează turul de încălzire, dar nu începe cursa propriu-zisă vor fi considerate nule.
Rezultatele se vor baza pe clasamentul oficial FIA, exceptând situaţia de mai sus unde se vor aplica regulile Right Betting.
Pe un Bilet de pariere vor fi acceptate maxim 5 selecţii Clasat/ Neclasat.

Primul pilot care se retrage: rezultatele se vor baza pe clasamentul oficial FIA.

Împrejurări asemănătoare: pe acelaşi Bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de  pariuri.

Dacă un Mare Premiu este anulat sau amânat şi nu este reluat şi finalizat în termen de 72 ore, toate pariurile aferente sunt considerate nule şi mizele se vor returna la cererea clientului.

Futsal
Se va lua în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, exceptând prelungirile extra-time.

Golf
Pariere completă: dacă un jucător se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Rezultatul meciului decisiv va determina câştigătorul, dacă este necesar. Se consideră că un jucător a jucat atunci când a dat prima lovitură.

Dacă un turneu este afectat de vremea nefavorabilă, ducând la o reducere a numărului total de găuri jucate, orice pariuri pe turneul respectiv efectuate după ultima rundă finalizată vor fi nule.

Pariere pe cel mai bun jucător, grup, etc.: Dacă un jucător se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Regulile cu privire la meci egal nu se vor aplica în cazul în care câştigătorul este stabilit printr-un meci decisiv.

Pariu pe meci de turneu: va fi luat în considerare participantul care este pe primul loc în clasament la sfârşitul turneului. Dacă un participant ratează lovitura rapidă, adversarul este considerat învingător. Dacă ambii participanţi ratează lovitura rapidă, cel mai mic scor după două runde va determina rezultatul. Dacă un participant este descalificat sau se retrage după ce a început, fie înainte de finalizarea celei de-a doua runde, fie după ce ambii participanţi au realizat lovitura rapidă, celălalt participant este considerat câştigător. Dacă un participant este descalificat în runda a treia sau a patra, când celălalt participant pe care s-a pariat a ratat deja lovitura rapidă, participantul descalificat este considerat învingător. În cazul în care niciunul dintre participanţi nu finalizează două runde, atunci participantul cu cel mai mic scor în runda întâi va fi considerat câştigător pentru scopul parierii. Dacă niciun participant nu finalizează o rundă, pariurile pe meciul respectiv vor fi nule. Doar rundele finalizate se iau în considerare.

Pariul pe două, trei sau patru mingi: pariurile sunt valabile după ce participanţii au lovit mingea pentru prima gaură. Dacă o rundă este abandonată, pariurile pe runda respectivă sunt nule.

Handbal
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri. Timpul complet regulamentar de joc trebuie să fie completat cu minutele de prelungire compensând minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră că trebuie să le acorde pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată sub timpul complet regulamentar de joc, precum şi rezultatul într-un astfel de caz sunt considerate nule şi pariurile vor primi o Cotă de 1.00.

Handicap – Unei echipe i se va stabili un handicap, fie pentru prima repriză fie pentru intreaga durată regulamentară de joc, care va fi aplicat numărului de goluri înscrise de aceasta în perioada respectivă. Orice durată sub timpul regulamentar de joc, atât pentru prima repriză cât şi pentru toată perioada regulamentară de joc, va duce la acordarea de Cotă de 1,00 pentru astfel de pariuri.

Hochei pe gheaţă
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri, pentru toate tipurile de pariuri, cu excepția pariului „Câștigător” pentru care se iau în considerare și eventualele perioade suplimentare de joc. A treia repriză regulamentară de joc nu include perioadele suplimentare de joc. Timpul complet regulamentar de joc trebuie să fie completat cu minutele de prelungire compensând minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră că trebuie să le acorde pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată sub timpul complet regulamentar de joc, precum şi rezultatul într-un astfel de caz sunt considerate nule şi pariurile vor primi o Cotă de 1.00.

În eventualitatea finalizării unui meci, pe durata regulamentară de joc, cu scorul de 0-0, toate pariurile pe „Prima/Ultima echipă care va înscrie” vor fi validate la o cotă de 1,00. Pentru tipul de pariu „Par/Impar” scorul de 0-0 este considerat unul par.

Motociclism - Marele Premiu: turul iniţial (încălzirea) va semnala începutul cursei. Poziţiile de pe podium vor stabili locurile 1, 2 şi 3 pentru pariere, indiferent de investigaţiile ulterioare. În cazul tuturor curselor pentru Marele Premiu, dacă un concurent se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului/ Evenimentului, pariurile pentru selecţia respectivă sunt considerate pierdute (pariuri „pe toţi concurenţii înscrişi”, „pe concurent, indiferent dacă ia startul în cursă sau nu”, „pe concurent, indiferent dacă participă la cursă sau nu”).

Pole position - câştigătorul va fi pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în ziua calificărilor finale. Descalificarea sau pierderea ulterioară a Pole position nu se iau în considerare.

Cel mai rapid tur de circuit: pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în timpul cursei. Descalificarea sau pierderea ulterioară a acestei poziţii nu se iau în considerare.

Pariuri pe cursă: rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale, iar în cazul în care niciun pilot nu termină cursa, numărul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele. Dacă doi piloţi realizează acelaşi număr de tururi de circuit fără să termine cursa, pariurile vor fi anulate.

Împrejurări asemănătoare: pe acelaşi Bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de  pariu.

Pariurile pe un pilot care abandonează înainte de startul calificărilor oficiale din ziua premergătoare cursei, vor fi considerate nule. Pariul pe un pilot care a evoluat în calificările oficiale, dar care nu participă la cursă va fi considerat pierdut.

Dacă un Mare Premiu de Motociclism se suspendă sau este amânat şi nu este reluat şi finalizat în termen de 72 ore, toate pariurile aferente sunt considerate nule şi mizele se vor returna la cererea clienţilor.

Rugby
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri. Timpul complet regulamentar de joc trebuie să fie completat cu minutele de prelungire compensând minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, pe care oficialii consideră că trebuie să le acorde pentru ca rezultatul să fie valabil. Orice durată sub timpul complet regulamentar de joc, precum şi rezultatul într-un astfel de caz sunt considerate nule şi pariurile vor primi Cotă 1.00.
În cazul unui meci abandonat sau amânat, pariurile vor fi validate la o cotă de 1,00 atâta timp cât evenimentul nu este disputat în ziua următoare, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului (de exemplu pariu pe jucătorul care marchează prima „încercare”).

Sporturi de iarnă
Pariere completă: din momentul acceptării pariurilor, toţi schiorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, indiferent dacă participă la concurs sau nu. Pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor oficiale ale Federaţiei Internaţionale de Schi (sau alt organism similar). Dacă un participant se retrage  sau este exclus înainte de începerea Evenimentului, pariurile sunt considerate pierdute. Dacă un schior este descalificat, pentru validarea pariurilor va fi luată în considerare prezentarea podiumului.

Duel (schi): rezultatele sunt luate în considerare pe baza clasificărilor oficiale.

Pantă şi Super G: toţi schiorii trebuie să ia startul şi cel puţin unul să finalizeze Evenimentul pentru ca pariurile să rămână valabile. În cazul în care niciun participant la Eveniment nu trece linia de sosire, toate pariurile primite pe acel Eveniment sunt considerate nule.

Slalom şi slalom uriaş: toţi schiorii trebuie să ia startul şi cel puţin unul să finalizeze ambele coborâri pentru ca pariurile să rămână valabile.

Nordic combinat: ambii săritori/ schiori trebuie să ia startul împreună în prima şi a doua parte a Evenimentului pentru pariurile Duel, astfel ca pariurile să rămână valabile. Dacă vreun săritor/ schior care nu făcea parte din lista iniţială finalizează a doua parte a Evenimentului, atunci toate pariurile Duel sunt considerate nule.

Sărituri cu schiurile: toţi săritorii trebuie să sară cel puţin o dată, în prima parte a Evenimentului, pentru ca pariurile să rămână valabile.

Duel (restul sporturilor de iarnă): toţi schiorii, echipe sau săritori trebuie să ia startul şi cel puţin un competitor să treacă linia de sosire pentru ca pariurile să rămână valabile.

În cazul amânării unui Eveniment (din cauza vremii nefavorabile de exemplu), toate pariurile rămân valabile până când acesta se va desfăşura. În cazul în care un Eveniment este reprogramat să se desfăşoare într-o altă locaţie decât cea programată iniţial, toate selecţiile pe respectivul Eveniment sunt considerate nule şi validate la o Cotă de 1.00.

Snooker
Pariere completă: din momentul în care se pot efectua pariuri, toţi jucătorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, fie că participă sau nu la Eveniment. Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea Evenimentului de către respectivul participant sunt considerate pierdute.

Pariere pe meci/joc: în cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe meciul/jocul respectiv vor fi nule.

Tenis
Pariere completă: din momentul în care se pot efectua pariuri, toţi jucătorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, fie că participă sau nu la Eveniment.

Pariere pe meci: în cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe meciul respectiv vor fi nule, cu excepția pariurilor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. Dacă un meci de tenis este amânat din orice motiv, de exemplu din cauza unei schimbări de program sau din cauza vremii nefavorabile, se va utiliza rezultatul oficial şi toate pariurile vor rămâne valabile până când se dă rezultatul.

Mai puţine/ Mai multe game-uri în primul set – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în primul set.
Mai puţine/ Mai multe game-uri în Meci – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în tot meciul.

Scor corect: Indicați scorul final la seturi al meciului. Dacă un meci în care se dispută 3 seturi i se oferă cotații pentru 5 seturi, sau viceversa, toate pariurile pe scor corect vor fi validate la o cotă de 1,00.

Scor corect în primul set: indicați scorul corect final al primului set.

Total Game-uri în Setul ales – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în setul ales.

Exemplu: Meciul Federer – Nadal este abandonat în primul set la scorul de 5-5 la Game-uri. Pariurile plasate pe mai puţin de 9.5 Game-uri în primul set sunt considerate pierdute, pariurile pe mai mult de 9.5 Game-uri în primul set sunt considerate câştigătoare. Pariurile plasate pe mai puţin sau mai mult de 10.5 Game-uri vor fi considerate nule.

Total Seturi – trebuie indicat numărul total de seturi disputate în meci.

Handicap – unuia dintre jucători i se va aplica un handicap de game-uri aplicabil totalului de game-uri câştigate.

Se va disputa un Tie Break? – trebuie indicat dacă se va disputa un Tie Break pe perioada partidei.

Volei
Pariere pe meci: rezultatul este determinat de scorul înregistrat la sfarşitul timpului regulamentar de joc. Orice meci de volei abandonat înaintea finalizării tuturor minutelor aferente timpului regulamentar de joc va fi considerat nul, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului.

Pariuri pe set: Dacă un pariu pe set este oferit din greşeală pentru un număr greşit de seturi, atunci pariurile sunt considerate nule.

Handicap – trebuie indicat rezultatul partidei după aplicarea unui handicap echipei favorite, aplicabil numărului total de seturi câştigate.

Primul set – trebuie indicată echipa care va câştiga primul set.

Rezultat după două seturi – trebuie indicat rezultatul partidei după disputarea primelor două seturi.

Total puncte în Meci/ Set – numărul total de puncte câştigate de către ambele echipe pe durata meciului/ setului.

Se va juca setul 5? – Scorul după disputarea primelor 4 seturi trebuie să fie la egalitate pentru ca selecţia “da” să fie luată câştigătoare. În cazul în care, datorită unei erori, Organizatorul oferă spre pariere acest tip de pariu pentru un meci în care se vor disputa până la 3 seturi, toate pariurile plasate vor primi o Cotă de 1,00.

În cazul în care arbitrul penalizează la puncte, rezultatele oficiale vor fi folosite la validarea pariurilor, exceptând cele ale căror rezultat a fost deja determinat în momentul penalizării de puncte.

Darts
Pariere pe meci: jucătorul care avansează în runda următoare va fi declarat drept câştigător, iar în cazul în care este înlocuit cu un altul, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi considerate nule.

Pariere pe set/ scor corect: în cazul în care numărul de seturi sau reprize necesare pentru câştigarea partidei nu sunt finalizate, toate pariurile pe set/ scor corect vor fi considerate nule.

Speedway
Evenimente pe echipe: opţiunile de pariere pe Câştigător sau Handicap sunt stabilite pe baza regulilor oficiale ale competiţiei. Cel puţin 12 tururi trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile Handicap şi Mai puţine/ Mai multe să fie valabile. În cazul în care o cursă este întreruptă/ abandonată înainte de finalizarea a 12 tururi, toate pariurile Handicap şi Mai puţine/ Mai multe vor fi considerate nule.

Grand Prix/ evenimente pe piloţi individuali: în cazul Evenimentelor pe piloţi individuali, la validarea pariurilor se vor lua în considerare rezultatele podiumului.

Mai puţine/ Mai multe puncte pe piloţi: Vor fi luate în considerare la pariere doar punctele acumulate de către pilot, în conformitate cu regulamentul cursei, în primele 5 tururi ale cursei. Nu vor fi luate în considerare punctele acordate ca bonus, de exemplu cele de tip Joker.

Polo pe apă
Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, fără minutele de prelungire. Orice meci de polo pe apă abandonat înaintea finalizării tuturor minutelor aferente timpului regulamentar de joc va fi considerat nul, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului.
Capitolul 12

i) Dispoziţii generale

Evenimentele virtuale, denumite generic V-sports, sunt generate de un sistem informatic independent, asupra căruia Organizatorul sau o terţă persoană NU pot interveni în niciun fel. Evenimentele, care constau în Curse de cai, Curse de câini, Curse viteză, Speedway şi Fotbal, sunt redate simultan şi pot fi vizualizate pe monitoarele din agenţiile în care se acceptă pariuri V-sports.

Secvenţa de rulare a Evenimentelor este stabilită de Organizator şi anunţată Clienţilor prin intermediul sistemului de afişare din agenţiile care oferă acest tip de pariu.

Sistemul de pariere V-sports funcţionează independent de sistemul de generare a Evenimentelor V-sports. Sistemul de pariere V-sports este integrat în sistemul de pariere general al Organizatorului, fiind subiectul aceloraşi condiţii de securitate.

Sistemul de generare a Evenimentelor V-sports este instalat pe un server central securizat, serverul V-sports, şi răspunde măsurilor de siguranţă stabilite de către producător. Serverul V-sports este găzduit în aceeaşi locaţie cu serverul general de pariere al Organizatorului.

Sistemul de generare a evenimentelor V-sports alocă probabilităţi tuturor rezultatelor posibile aferente unui Eveniment, înainte de startul acestuia, astfel fiind generate cote pentru participanţii la Evenimente (cai, câini, maşini etc.). Tot înainte de startul Evenimentului, sistemul de generare a Evenimentelor V-sports utilizează cotele alocate pentru generarea rezultatului.

Rezultatele NU sunt influenţate de sumele pariate pe un anumit Eveniment.

Mecanismul de generare a rezultatelor este un mecanism de tip generator de numere aleatorii. Caracterul aleatoriu a acestui mecanism este certificat de laboratoare europene specializate, rezultatele testelor efectuate de acestea însoţind fiecare versiune de sistem de generare a Evenimentelor V-sports.

Toate cotele Evenimentelor sunt puse la dispoziţia clienţilor prin sistemul de afişare din agenţiile care oferă pariul V-sports.

Sistemul de afişare este compus din cel puţin trei monitoare şi are rolul de a pune la dispoziţia clienţilor informaţiile necesare parierii. Informaţiile redate pe monitoarele sistemului de afişare sunt preluate de la sistemul central de generare a Evenimentelor virtuale şi sunt structurate după cum urmează:

1. În perioada premergătoare începerii Evenimentului (aproximativ 180 secunde):
- Ultimele 10 rezultate înregistrate aferente următorului tip de Eveniment;
- Cotele aferente fiecărui tip de pariu pentru Evenimentul următor;
- Timpul rămas până la începerea următorului Eveniment;
- Alte statistici.

2. În cursul desfăşurării Evenimentului (30 – 90 secunde):
- Desfăşurarea Evenimentului;
- Ultimele 10 rezultate înregistrate aferente tipului de Eveniment care se desfăşoară;
- Cotele aferente fiecărui tip de pariu pentru Evenimentul care se desfăşoară;
- Alte statistici.

3. După încheierea Evenimentelor se afişează rezultatele, precum şi cotele aferente opţiunilor câştigătoare (aproximativ 30 secunde).

Evenimentele rulează pe toată durata programului de funcţionare al agenţiilor la aproximativ fiecare 5 minute.

Pariurile sunt înregistrate automat, începând cu următorul Eveniment ce are loc din momentul plasării pariului. Pariurile pe următorul Eveniment pot fi acceptate doar până în momentul în care este transmis mesajul sonor “Nu se mai acceptă pariuri”. Pariurile efectuate sau acceptate în timpul sau după startul unui Eveniment, vor fi plasate pe următorul Eveniment, aşa cum este înregistrat pe Biletul de pariere iar parierea pe mai multe Evenimente consecutive va fi acceptată pe numărul de Evenimente solicitat, începând cu următorul Eveniment. Pariurile pot fi respinse dacă acest Eveniment este ultimul care se desfăşoară.

Câştigurile pot fi ridicate imediat după afişarea rezultatelor unui Eveniment pe monitoarele din agenţii. Rezultatele tuturor Evenimentelor sunt afişate pe monitoarele din agenţii pentru ziua în curs iar pentru ultimele 30 de zile sunt arhivate şi disponibile la cerere.

Organizatorul nu va fi în niciun fel responsabil de orice pierdere sau prejudiciu suferite sau presupuse a fi suferite de către un Client ca rezultat sau consecinţă a următoarelor:

a) Oprirea întârziată sau prematură a acceptării pariurilor pentru Evenimentul curent cauzată de orice persoană. Pariurile acceptate în timpul opririi Evenimentului curent vor fi plasate pe următorul Eveniment. Pariurile cu un singur Eveniment sau mai multe Evenimente consecutive vor fi plasate pe numărul de Evenimente solicitate, începând cu următorul Eveniment;
b) Funcţionarea defectuoasă a sistemului, comunicaţiilor sau echipamentelor care nu se află sub controlul operatorului V-sports;
c) Pierderea unui Bilet de pariere;
d) Bilete de pariere ilizibile, incorecte, tipărite greşit sau şterse;
e) Plata câştigurilor aferente unor Bilete deja plătite.

Evenimentele V-sports nu pot fii combinate pe acelaşi Bilet de pariere cu alte tipuri de Evenimente.
ii) Evenimente si tipuri de pariuri

Curse de Cai – La acest eveniment pot participa 8, 10 sau 12 cai.

Câştigător – este pariul pentru care trebuie selectat un număr de pe listă care va termina cursa pe prima poziţie;
Primii doi – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele două poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Primii trei – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele trei poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Clasat – este pariul pentru care trebuie indicată selecţia care va termina cursa pe una din primele “n” poziţii iar numărul de poziţii luat în considerare (n) este indicat prin sistemele de informare V-sports, concomitent cu afişarea cotelor.

Curse de Câini – La acest eveniment participă 6 câini.

Câştigător – este pariul pentru care trebuie selectat un număr de pe listă care va termina cursa pe prima poziţie;
Primii doi – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele două poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Primii trei – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele trei poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Clasat – este pariul pentru care trebuie indicată selecţia care va termina cursa pe una din primele “n” poziţii iar numărul de poziţii luat în considerare (n) este indicat prin sistemele de informare V-sports, concomitent cu afişarea cotelor.

Curse Viteză – La acest eveniment participă 12 maşini.

Câştigător – este pariul pentru care trebuie selectat un număr de pe listă care va termina cursa pe prima poziţie;
Primii doi – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele două poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Primii trei – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele trei poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Clasat – este pariul pentru care trebuie indicată selecţia care va termina cursa pe una din primele “n” poziţii iar numărul de poziţii luat în considerare (n) este indicat prin sistemele de informare V-sports, concomitent cu afişarea cotelor.

Ciclism Viteză – La acest eveniment participă 8, 10 sau 12 ciclişti.

Câştigător – este pariul pentru care trebuie selectat un număr de pe listă care va termina cursa pe prima poziţie;
Primii doi – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele două poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Primii trei – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele trei poziţii, în ordinea specificată pe Bilet;
Clasat – este pariul pentru care trebuie indicată selecţia care va termina cursa pe una din primele “n” poziţii iar numărul de poziţii luat în considerare (n) este indicat prin sistemele de informare V-sports, concomitent cu afişarea cotelor.

Speedway – La acest eveniment participă 4 concurenţi.

Câştigător – este pariul pentru care trebuie selectat un număr de pe listă care va termina cursa pe prima poziţie;
Primii doi – este pariul pentru care trebuie indicate selecţiile care vor termina cursa pe primele două poziţii, în ordinea specificată pe Bilet.

Fotbal

Victoria gazdelor (1) – este un pariu prin care trebuie selectată echipa gazdă ca fiind câştigătoarea meciului;
Victoria oaspeţilor (2) – este un pariu prin care trebuie selectată echipa oaspete ca fiind câştigătoarea meciului;
Egalitate (x) – este un pariu în care se optează pentru înscrierea aceluiaşi număr de goluri de către ambele echipe;
Şansă dublă – este un pariu care are disponibile următoarele opţiuni:
- 1X – în cazul în care rezultatul meciului este reprezentat de victoria echipei gazdă sau egalitate;
- X2 – în cazul în care rezultatul meciului este reprezentat de victoria echipei oaspete sau egalitate;
- 12 – în cazul în care una din cele două echipe câştigă meciul.
Scor corect – este un pariu prin care se indică scorul final corect al meciului. Numărul maxim de goluri ce pot fi înscrise într-un meci este 4. Astfel, scorurile care pot fi selectate sunt următoarele:
Victoria gazdelor - 1-0 2-0 3-0 4-0 2-1 3-1
Victoria oaspeţilor - 0-1 0-2 0-3 0-4 1-2 1-3
Egalitate  - 0-0 1-1 2-2
Număr de goluri – este un pariu prin care se indică numărul total final de goluri înscrise de ambele echipe în meci, adică 0, 1, 2, 3 sau 4.
Mai puţine/ Mai multe goluri – este un pariu in care se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci, raportat la o valoare afişată de sistemele de informare V-sports.

Tenis – La acest eveniment participă 2 jucători.

Câştigător – este un pariu prin care trebuie selectat jucătorul care va câştiga partida.

Scor corect – este un pariu prin care se indică scorul final corect al partidei (8 rezultate posibile):

Primul jucător  Al doilea jucător
Câştigă la 0   Câştigă la 0
Câştigă la 15   Câştigă la 15
Câştigă la 30   Câştigă la 30
Câştigă la 40   Câştigă la 40

Numărul total de puncte – este un pariu prin care se indică numărul total de puncte jucate într-un Game (6 rezultate posibile) :
- 4 puncte, 5 puncte, 6 puncte, 8 puncte, 10 puncte sau 12 puncte.

Regulile de bază se vor aplica în orice cazuri neacoperite de regulile privind pariurile pe evenimentele virtuale de mai sus.
Capitolul 13

i) Dispoziţii generale

Pariurile live sunt pariuri în cotă fixă în care Clientul indică rezultatele Evenimentelor sportive propuse de Organizator pe parcursul desfăşurării lor, acesta hotărând în mod independent Evenimentul pe care mizează.

Câştigurile vor putea fi plătite imediat după afişarea rezultatelor, în oricare din agenţiile Organizatorului.
În cazul parierii live nu se vor face restituiri ale sumelor pariate şi anulări ale sumelor pariate.

Valorile la care se raportează obiectul unui anumit tip de pariu pot fi modificate pe parcursul meciului, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Pariurile acceptate de către Organizator după ce a fost determinat rezultatul respectivului pariu sunt considerate nule şi validate în consecinţă la o Cotă de 1.00.

În cazul în care un pariu este plasat la o cotă incorectă datorită unei întârzieri în acoperirea „Live” a unui Eveniment şi în cazul în care o echipă sau selecţie a dobândit un avantaj semnificativ, respectivul pariu va fi validat la Cota 1.00.

În cazul unor erori de tipărire, erori pe Biletele de pariere sau erori palpabile privind datele introduse în baza de date a Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a le considera nule sau de a le valida la Cotele corecte, chiar dacă descoperirea erorilor are loc după încheierea Evenimentului. Orice cereri de anulare a unor pariuri afectate în acest fel vor fi luate în considerare numai dacă sunt făcute anterior începerii primei secţiuni a pariului.

După caz, rezultatele oferite de către Organizator vor fi folosite pentru validarea biletelor, atâta timp cât nu există dovezi concludente că aceste rezultate sunt incorecte. Când aceste rezultate nu sunt disponibile, vor fi folosite rezultatele video pentru validarea biletelor. În cazul în care aceste rezultate video nu sunt disponibile, rezultatele majorităţii mijloacelor de informare independente vor fi luate în considerare pentru validarea biletelor. Când acestea din urmă nu sunt clare, unde se poate aplica, vor fi folosite rezultatele afişate pe paginile oficiale ale competiţiei.
Dreptul Clientului la orice reclamaţie expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale.

ii) Reguli speciale în funcţie de sporturi

Fotbal
Pe lângă regulile speciale pentru fotbal, se vor aplica următoarele reguli specifice:

Organizatorul va accepta pariuri cu un singur Eveniment (sau mai multe) pentru toate tipurile de pariu şi meciuri oferite live.

Rezultatul luat în considerare este cel obţinut după 90 de minute de joc, care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, dar exclude prelungirile (denumite în continuare extra-time) şi loviturile de departajare, cu excepţia tipurilor de pariu „Prima repriză”, pariurile „Extra-time” şi „Lovituri de departajare”, „Primul gol (15 minute de joc)” şi „Pariu live 0:0”. Rezultatul luat în considerare pentru pariurile pe „Prima repriză” este cel al primei reprize de joc. Rezultatele luate în considerare pentru pariurile „Extra-time” sunt doar cele înregistrate în Extra-time. Rezultatele luate în considerare pentru pariurile pe „Lovituri de departajare” sunt doar cele înregistrate în urma executării Loviturilor de departajare.
Extra-time este considerată perioada din meci scursă după desfăşurarea timpului regulamentar de joc (90 de minute).

Cu scopul de stabilire a rezultatelor unui pariu, orice autogol este creditat ca gol al adversarilor, nu al echipei care l-a înscris.

Ocazional se stabileşte ca meciurile de fotbal să dureze mai puţin de 90 de minute şi, în această situaţie, pariurile vor fi validate în funcţie de timpul de joc regulamentar stabilit (ex.: meciurile de tineret au 80 de minute regulamentare astfel încât pariurile vor fi validate în funcţie de rezultatul după cele 80 de minute de joc).

Rezultat final 1X2 – Rezultatul luat în considerare este cel obţinut după 90 de minute de joc, care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, dar exclude prelungirile (extra-time) şi loviturile de departajare. Echipa unu (1) este indicată în stânga şi este considerată întotdeauna echipa gazdă. Echipa doi (2) este indicată în dreapta şi este considerată întotdeauna echipa oaspete. De asemenea, atunci când un meci se dispută pe teren neutru, echipa indicată în partea stângă este considerată echipa gazdă şi echipa indicată în partea dreaptă este considerată echipa oaspete. Egalitatea este indicată în centru, sub semnul X.

Rezultat final şi Mai puţine/ Mai multe goluri – Se combină cele două tipuri de pariuri. Validarea Biletelor se face luând în considerare timpul regulamentar de joc. Prelungirile extra-time şi loviturile de departajare nu vor fi luate în considerare. 

Scor corect – Rezultatul luat în considerare este cel obţinut după 90 de minute de joc, care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, dar exclude prelungirile (extra-time) şi loviturile de departajare.

Calificare în turul următor/ Câştigător – Biletele vor fi validate luând in considerare echipa câştigătoare după finalizarea partidei, incluzând prelungirile extra-time şi loviturile de departajare.

Câștigătorul restului meciului (Pariu Live 0:0) – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Sunt luate în considerare doar golurile înscrise după acceptarea pariului.

Cum se va termina meciul? – Biletele vor fi validate atunci când se va cunoaşte câştigătorul, luându-se în considerare următoarele opţiuni:
- În timpul regulamentar de joc;
- După extra-time;
- După executarea loviturilor de departajare.

Mai puţine/ Mai multe goluri – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Şansă multigol – Pentru validarea pariurilor se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci. Valoarea la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul fiecărui meci şi poate consta într-o valoare fixă (ex. 4 goluri). Pentru validarea Biletului se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului

Următorul (al x-ulea) gol înscris – Este luată în considerare echipa care este creditată cu următorul (al x-ulea) gol înscris. Orice autogol este creditat ca gol al adversarilor, nu ca al echipei care l-a înscris.

Număr de goluri – Se ia în considerare valoarea exactă de goluri înscrisă in meci.

Număr de goluri înscrise de echipa gazdă – Trebuie indicat numărul exact de goluri înscrise de către echipa gazdă.

Număr de goluri înscrise de echipa oaspete – Trebuie indicat numărul exact de goluri înscrise de către echipa oaspete.

Următorul gol înscris – Trebuie specificat minutul în care se va înscrie următorul gol (de ex. dacă un gol este înscris în minutul 24 şi 5 secunde, se va considera ca fiind minutul 25).

Mai puţine/ mai multe cornere – Se ia în considerare numărul total de cornere în meci, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe cornere executate de echipa gazdă – Trebuie să indicaţi numărul cornerelor executate de către echipa gazdă. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe cornere executate de echipa oaspete – Trebuie să indicaţi numărul cornerelor executate de către echipa oaspete. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Şansă multi corner – Se ia în considerare numărul total de cornere executate în meci. Valoarea la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul fiecărui meci şi poate fi reprezentată de o valoare fixă, precum 8 cornere. Pentru validarea Biletului se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Cornere în meci – În cazul acestui tip de pariu, trebuie specificată care echipă execută mai multe cornere într-un meci, sau egalitate în cazul unui număr egal de cornere executate de fiecare echipă. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Următorul (al x-ulea) corner executat – În cazul acestui tip de pariu trebuie specificată echipa care va executa următorul (al x-ulea) corner. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe puncte de cartonaş – Se ia în considerare numărul total de puncte de cartonaş din meci, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului, valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.
Cartonaşul galben reprezintă echivalentul a 10 puncte de cartonaş iar cel roşu a 25 puncte. Două cartonaşe galbene acordate unui jucător, urmate automat de unul roşu, reprezintă echivalentul de puncte ale unui cartonaş galben şi ale unui cartonaş roşu, adică 35 de puncte.

Orice cartonaş acordat după ce s-a fluierat sfârşitul regulamentar de joc nu va fi luat în considerare. Orice cartonaş care este anulat pe terenul de joc nu va fi luat în considerare. Se iau în considerare cartonaşele acordate jucătorilor doar pentru perioada în care aceştia se află pe terenul de joc. Cartonaşele acordate ne-jucătorilor (ex: antrenori, jucători rezervă care nu iau parte la joc) nu sunt luate în considerare la totalul de cartonaşe.

Mai puţine/ Mai multe puncte de cartonaş în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de puncte de cartonaş din prima repriză, raportat la o valoarea înscrisă pe ofertă, folosind aceeaşi modalitate de punctare ca mai sus. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul primei reprize, luându-se în considerare la validarea Biletului, valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.
Orice cartonaş acordat DUPĂ ce s-a fluierat sfârşitul primei reprize de joc nu va fi luat în considerare. Orice cartonaş care este anulat pe terenul de joc nu va fi luat în considerare. Se iau în considerare cartonaşele acordate jucătorilor doar pentru perioada în care aceştia se află pe terenul de joc. Cartonaşele acordate ne-jucătorilor (ex: antrenori, jucători rezervă pe perioada în care nu iau parte la joc) nu sunt luate în considerare la totalul de cartonaşe.

Şansă multi cartonaş în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de puncte de cartonaş din prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă, folosind aceeaşi modalitate de punctare ca mai sus.

Şansă multi cartonaş – Se ia în considerare numărul total de puncte de cartonaş din meci.
Valoarea la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul fiecărui meci şi poate reprezentată de o valoare fixă precum 40 de puncte. Pentru validarea Biletului se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.
Cartonaşul galben reprezintă echivalentul a 10 puncte de cartonaş iar cel roşu a 25 puncte. Două cartonaşe galbene acordate unui jucător, urmate automat de unul roşu, reprezintă echivalentul de puncte ale unui cartonaş galben şi ale unui cartonaş roşu, adică 35 de puncte.

Orice cartonaş acordat după ce s-a fluierat sfârşitul regulamentar de joc nu va fi luat în considerare. Orice cartonaş care este anulat pe terenul de joc nu va fi luat în considerare. Se iau în considerare cartonaşele acordate jucătorilor doar pentru perioada în care aceştia se află pe terenul de joc. Cartonaşele acordate ne-jucătorilor (ex: antrenori, jucători rezervă care nu iau parte la joc) nu sunt luate în considerare la totalul de cartonaşe.

Puncte de cartonaş în meci – În cazul acestui tip de pariu, trebuie specificată care echipă acumulează cele mai multe puncte de cartonaş într-un meci, sau egalitate în cazul unui număr egal de puncte de cartonaş acumulate de fiecare echipă. În cazul acestui tip de pariu se aplică aceeaşi modalitate de punctare şi aceleaşi reguli aplicate tipului de pariu prezentat anterior.

Următorul (al x-ulea) cartonaş acordat – În cazul acestui tip de pariu trebuie indicată echipa care va primi următorul (al x-ulea) cartonaş.

Va fi acordat vreun cartonaş roşu? – Vor fi luate în considerare numai cartonaşele acordate pe terenul de joc pe perioada timpului regulamentar de joc.

Orice cartonaş acordat după fluierul de final al partidei nu va fi luat în considerare. Orice cartonaş care este retras pe terenul de joc nu va fi luat în considerare. Cartonaşele luate în considerare sunt doar cele acordate jucătorilor din momentul în care intră pe teren şi înainte de a-l părăsi. Cartonaşele acordate ne-jucătorilor (ex: antrenori, jucători rezervă care nu iau parte la joc) nu se iau în considerare.

În cazul în care doi sau mai mulţi jucători sunt penalizaţi cu un cartonaş în urma aceluiaşi incident, doar cel acordat primului jucător va fi luat în considerare.

În cazul în care unui jucător i se acordă al doilea cartonaş galben, urmat de unul roşu, acesta este considerat ca 1 cartonaş în următorul tip de pariu de acest fel oferit.

Mai puţine/ Mai multe goluri înscrise de echipa gazdă – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci doar de către echipa gazdă, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului, valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Mai puţine/ Mai multe goluri înscrise de echipa oaspete – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci doar de către echipa oaspete, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă.

Victorie curată – Pariul este câştigător dacă echipa pe care aţi pariat înscrie fără să primească niciun gol pe toată durata celor 90 de minute regulamentare de joc. În cazul în care rezultatul meciului este 0-0, pariul este considerat pierdut.

Ambele marcatoare – Pariul este câştigător dacă ambele echipe înscriu pe parcursul meciului.

Prima repriză 1X2 – Rezultatul luat în considerare la validarea pariurilor este cel de la sfârşitul primei reprize de joc. Opţiunile de pariere sunt: victorie gazde (1), egalitate (X) şi victorie oaspeţi (2), echipa gazdă fiind indicată în partea stângă iar echipa oaspete în partea dreaptă.

Câștigătorul restului primei reprize (Prima repriză 0:0) – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Numai golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare.

Scor corect în prima repriză – Biletele vor fi validate luând in considerare scorul corect inregistrat la finalul primei reprize.

Mai puţine/ Mai multe goluri în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă.

Următorul (al x-ulea) gol înscris în prima repriză – Ce echipă înscrie următorul (al x-ulea) gol înscris în prima repriză? Orice autogol este creditat ca şi gol al adversarilor, nu ca al echipei care l-a înscris.

Mai puţine/ Mai multe goluri în prima repriză (gazde) – Se ia în considerare numărul de goluri înscrise de echipa gazdă în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă.

Mai puţine/ Mai multe goluri în prima repriză (oaspeţi) – Se ia în considerare numărul de goluri înscrise de echipa oaspete în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă.

Victorie curată în prima repriză – Pariul este câştigător dacă echipa pe care aţi pariat înscrie fără să primească niciun gol pe toată durata primei reprize de joc.

Număr de goluri în prima repriză - Se ia în considerare valoarea exactă de goluri înscrisă în prima repriză.

Număr de goluri înscrise de echipa gazdă în prima repriză – Trebuie indicat numărul exact de goluri înscrise de către echipa gazdă în prima repriză.

Număr de goluri înscrise de echipa oaspete în prima repriză – Trebuie indicat numărul exact de goluri înscrise de către echipa oaspete în prima repriză.

Mai puţine/ mai multe cornere în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de cornere în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe cornere executate de echipa gazdă în prima repriză – Trebuie să indicaţi valoarea cornerelor executate de către echipa gazdă în prima repriză. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe cornere executate de echipa oaspete în prima repriză – Trebuie să indicaţi valoarea cornerelor executate de către echipa oaspete în prima repriză. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Şansă multi corner în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de cornere executate în prima repriză. Cornerele acordate dar neexecutate ulterior nu se iau în considerare.

Primul gol (15 minute de joc) – În  cazul acestui tip de pariu, meciul este împărţit în intervale de câte 15 minute de joc, după cum urmează: Lovitura de începere – 14:59; 15:00 – 29:59; 30:00 – Pauză; Pauză – 59:59; 60:00 – 74:59; 75:00 – Final. Trebuie să indicaţi echipa care înscrie primul gol în fiecare dintre intervale. Aşadar, aveţi la dispoziţie următoarele 3 opţiuni: 1- primul gol dintr-un interval ales este înscris de echipa gazdă; X- nu este înscris niciun gol în intervalul ales; 2- primul gol dintr-un interval ales este înscris de echipa oaspete.

Mai puţine/ Mai multe goluri (15 minute de joc) – Ca şi în cazul tipului de pariu prezentat anterior, meciul este împărţit în aceleaşi intervale a câte 15 minute de joc. Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în fiecare dintre intervale, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui interval de joc, luându-se în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Cum va fi înscris următorul gol? – Se ia în considerare următorul gol ales, existând astfel 5 opţiuni de pariere:
- Lovitură liberă: golul ales trebuie să fie înscris direct din lovitură liberă. Loviturile deviate sunt luate în considerare, cu condiţia ca marcatorul golului sa fie cel care a executat lovitura liberă;
- Penalty (lovitură de la 11 metri): golul ales trebuie să fie înscris direct din penalty, marcatorul golului fiind numit cel care a executat penalty-ul;
- Lovitură de cap: ultima atingere a balonului de către marcatorul golului trebuie să fie cu capul;
- Autogol: golul ales trebuie să fie înscris în urma unui autogol. Această modalitate de înscriere le elimină pe toate celelalte. Astfel, de exemplu, dacă un gol înscris cu capul este un autogol, tipul de pariu se ia în considerare ca fiind un autogol, nu lovitură de cap;
- Şut: golul ales trebuie să fie înscris în orice altă modalitate care nu este inclusă în cele de mai sus.

În cazul în care nu este înscris niciun gol după acceptarea unui pariu, acesta este considerat nul şi validat la o Cotă de 1.00.

Lovitura de începere – Trebuie indicată echipa care va executa lovitura de începere a meciului.

Handicap – Cotele luate în considerare la validarea pariurilor sunt cele afişate în momentul disputării meciului, ajustate pentru handicap. Valoarea handicapului la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se ia în considerare valoarea afişată acceptării pariurilor.

Doar victorie – Se poate paria doar pe victoria unei echipe, iar în cazul în care oricare dintre echipe câştigă meciul, indiferent de diferenţa de goluri, echipa câştigătoare va fi considerată opţiunea câştigătoare. În cazul în care meciul se termină la egalitate, toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Total goluri de echipă – Trebuie indicat numărul total de goluri înscrise de echipa aleasă.

Şansă dublă – Acest tip de pariu are disponibile următoarele opţiuni:
- 1X – în cazul în care rezultatul meciului este reprezentat de victoria echipei gazdă sau egalitate;
- X2 – în cazul în care rezultatul meciului este reprezentat de victoria echipei oaspete sau egalitate;
- 12 – în cazul în care una din cele două echipe câştigă meciul.
În cazul în care un meci este disputat pe teren neutru, echipa afişată în partea stângă a ofertei este considerată echipa gazdă.

Par/ impar – Trebuie indicat dacă numărul total de goluri înscrise de ambele echipe în meci este un număr Par sau Impar. Scorul de 0-0 dintr-un meci este considerat Par.

Următorul (al x-ulea) marcator – Ce jucător înscrie următorul (al x-ulea) gol? Golurile înscrise în extra-time şi la loviturile de departajare nu vor fi luate în considerare. Autogolurile nu vor fi luate în considerare. Pariurile pe jucătorii care nu iau parte la joc până la înscrierea următorului (al x-ulea) gol sunt validate la cotă de 1.00.
Pentru pariurile pe jucătorul care va marca ultimul gol, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc, pariul este nul şi rambursabil la cererea clientului.

În ce repriza se înscriu mai multe goluri? – Se va indica repriza în care se vor marca cele mai multe goluri.

Handicap Asiatic: valoarea handicapului variază de la zero până la un număr de goluri,  astfel încât cotele acordate participanţilor să fie aproape de aceeaşi valoare. Dacă valoarea handicapului este 0, atunci echipa care înscrie mai multe goluri în meci este câştigătoare. Dacă meciul se termină la egalitate, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Handicap întreg (ex: 0,1,2,3 etc.): dacă numărul de goluri înscrise de fiecare echipă este egal după aplicarea handicapului, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.
Exemplu: Meciul Arsenal – Everton, unde Arsenal este echipa favorită iar “handicapul” aplicat este -1.
- Pariurile plasate pe victoria lui Arsenal sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţă mai mare de 1 gol. Dacă Arsenal câştigă la o diferenţa de doar 1 gol, pariurile sunt considerate nule;
- Pariurile plasate pe victoria lui Everton sunt câştigătoare dacă meciul se termină egal sau câştigă Everton.
Handicap la jumătate (ex: 0.5, 1.5, 2.5 etc.): în cazul acestui tip de pariu, pariurile pot fi doar câştigătoare sau necâştigătoare, întrucât o egalitate este imposibilă.

Exemplu: Meciul Germania – Danemarca, unde Germania este favorită iar “handicapul” aplicat este -1.5.
- Pariurile plasate pe victoria Germaniei sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţa mai mare de 1 gol;
- Pariurile plasate pe victoria Danemarcei sunt câştigătoare dacă aceasta nu pierde meciul la o diferenţă mai mare de 1 gol.

Handicap împărţit: în cazul acestui tip de handicap, miza este împărţită în mod egal între două pariuri. Primul pariu este plasat pe Handicapul Întreg iar celălalt pe Handicap la Jumătate. Dacă handicapul total aplicat este -1.25, atunci primul pariu va avea un handicap de -1 iar cel de-al doilea de -1.5.

Exemplu: Meciul Inter – Juventus, unde Inter este echipa favorită iar Handicapul Împărţit este -1.25. Miza plasată pe Inter câştigătoare este împărţită în jumătate pe Inter la un handicap de -1 gol iar cealaltă jumătate la un handicap de -1.5 goluri.
- Dacă rezultatul final al meciului este 2-1, jumătate de pariu este pierdut pentru handicapul de -1.5 iar cealaltă jumătate este considerată nulă la handicapul de -1 gol;
- Dacă pariul este plasat pe victoria lui Juventus, atunci jumătate de pariu este câştigător (+1.5 goluri) iar cealaltă jumatate este considerată nulă (+1 gol).

Handicap Asiatic – Sunt luate în considerare toate golurile, indiferent dacă ele au fost înscrise înainte sau după acceptarea biletelor. Validarea biletelor este făcută luând în considerare cele 90 de minute regulamentare de joc, care includ minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi, dar exclude extra-time şi loviturile de departajare.

Exemplu: La meciul Roma – Juventus, unde Roma conduce cu 1-0, valoarea handicapului pentru Roma este -0,5, respectiv +0,5 pentru Juventus. Dacă rezultatul final al meciului este 1-1, atunci pariurile plasate pe Roma la handicap -0,5 vor fi validate ca şi pierdute, iar cele pe Juventus +0,5 vor fi validate ca şi câştigătoare.

Handicap Asiatic-Prima repriză – Sunt luate în considerare toate golurile, indiferent dacă ele au fost înscrise înainte sau după acceptarea biletelor. Validarea biletelor este făcută luând în considerare golurile înscrise în prima repriză regulamentară de joc.

Exemplu: La meciul Milan – Inter, unde Milan conduce cu 1-0, valoarea handicapului pentru Milan este -0,5, respectiv +0,5 pentru Inter. Dacă rezultatul primei reprize este 1-1, atunci pariurile plasate pe Milan la handicap -0,5 vor fi validate ca şi pierdute, iar cele pe Inter +0,5 vor fi validate ca şi câştigătoare.

Handicap Asiatic în extra-time – Sunt luate în considerare toate golurile, indiferent dacă ele au fost înscrise înainte sau după acceptarea biletelor. Biletele vor fi validate luând în considerare rezultatul perioadei extra-time, determinat de golurile marcate în extra-time, nefiind luate în considerare golurile înscrise la loviturile de departajare.

Exemplu: La meciul Inter – Bayern Munchen, după timpul regulamentar de joc, scorul este 0-0. În extra-time Inter conduce pe Bayern Munchen cu scorul de 2-0, unde valoarea handicapului la Inter este -1,5, respectiv +1,5 pentru Bayern Munchen. Dacă la finalul perioadei extra-time scorul este 2-1, atunci pariurile plasate pe Inter la handicap -1,5 vor fi validate ca şi pierdute, iar cele plasate pe Bayern Munchen la handicap +1,5 vor fi validate ca şi câştigătoare.

Mai puţine/ Mai multe goluri Asiatic – Sunt luate în considerare toate golurile, indiferent dacă ele au fost înscrise înainte sau după acceptarea biletelor. Validarea biletelor este făcută luând în considerare rezultatul meciului la finalul timpului regulamentar de joc. Extra-time şi loviturile de departajare nu sunt luate în considerare.

Exemplu: Valoarea afişată în ofertă este de 2 goluri. Pariurile plasate pe mai puţin de 2 goluri vor fi considerate câştigătoare în cazul în care în meci se vor înscrie 0 goluri sau 1 gol. Dacă meciul se finalizează cu fix 2 goluri înscrise, atunci pariurile plasate pe mai puţin de 2 goluri vor fi validate la o Cotă de 1,00. În cazul în care se înscriu 3 sau mai mult de 3 goluri, atunci pariurile plasate pe mai puţin de 2 goluri vor fi validate ca şi pierdute.

Exemplu: Valoarea afişată în ofertă este de 2,25 goluri. Pariurile plasate pe mai puţin de 2,25 goluri vor fi considerate câştigătoare în cazul în care în meci se vor înscrie 0 goluri sau 1 gol. Dacă meciul se finalizează cu fix 2 goluri înscrise, jumătate din miza pariată va fi considerată câştigătoare, celeilalte jumătăţi acordându-i-se o Cotă de 1,00. În cazul în care se înscriu 3 sau mai mult de 3 goluri, atunci pariurile plasate pe mai puţin de 2 goluri vor fi validate ca şi pierdute.

Exemplu: Valoarea afişată în ofertă este de 2,75 goluri. Pariurile plasate pe mai mult de 2,75 goluri sunt considerate câştigătoare în cazul în care se înscriu 4 sau mai mult de 4 goluri. Dacă meciul se finalizează cu fix 3 goluri înscrise, jumătate din miza pariată va fi considerată câştigătoare, celeilalte jumătăţi acordându-i-se o Cotă de 1,00. În cazul în care se înscriu 0, 1 sau 2 goluri, atunci pariurile plasate pe mai mult de 2,75 goluri vor fi validate ca şi pierdute.

Mai puţine/ Mai multe goluri Asiatic în prima repriză – Sunt luate în considerare toate golurile, indiferent dacă ele au fost înscrise înainte sau după acceptarea biletelor. Validarea biletelor este făcută luând în considerare rezultatul meciului de la finalul primei reprize.

Extra-time şi lovituri de departajare:

Câştigător extra-time – Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate în extra-time. Golurile înscrise în timpul regulamentar de joc (90 de minute) şi cele în urma loviturilor de departajare nu se iau în considerare.

Prima repriză din extra-time – Biletele vor fi validate luând în considerare rezultatul primei reprize din extra-time, determinat de golurile marcate în această repriză.

Mai puţine/ Mai multe goluri în extra-time – Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate în extra-time. Golurile înscrise în timpul regulamentar de joc (90 de minute) şi cele în urma loviturilor de departajare nu se iau în considerare.

Numărul de goluri la care se raportează acest pariu se va schimba pe parcursul prelungirilor extra-time, însă valoarea luată în considerare este cea din momentul acceptării pariului.

Câştigă restul meciului – În momentul acceptării pariului, scorul meciului este considerat 0:0. Doar golurile înscrise după acceptarea pariurilor sunt luate în considerare.

Următorul gol din extra-time – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) gol în meci.

Următorul gol în prima repriză din extra-time – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) gol în prima repriză din extra-time.

Scor corect în extra-time – Biletele vor fi validate luând în considerare scorul final după finalizarea perioadei extra-time, determinat de golurile înscrise în această repriză. Golurile marcate la loviturile de departajare nu vor fi luate în considerare.

Scor corect în prima repriză din extra-time – Biletele vor fi validate luând în considerare scorul final după finalizarea primei reprize din extra-time, determinat de golurile înscrise în această repriză.

Lovituri de departajare – Rezultatele luate în considerare sunt cele sunt cele înregistrate în urma executării loviturilor de departajare ce urmează după prelungirile extra-time.

Echipa care înscrie următoarea (a x-a) lovitură de departajare – În cazul acestui tip de pariu trebuie indicată echipa care va înscrie următoarea (a x-a) sa lovitură de departajare ce urmează a fi executată. În cazul loviturilor de departajare re-executate, rezultatul oficial înregistrat este cel luat în considerare.

Futsal
Toate pariurile vor fi validate la sfârșitul timpului regulamentar de joc. Extra-time și loviturile de departajare nu vor fi luate în considerare.

Rezultat final 1X2 – Echipa unu (1) este indicată în stânga şi este considerată întotdeauna echipa gazdă. Echipa doi (2) este indicată în dreapta şi este considerată întotdeauna echipa oaspete. De asemenea, atunci când un meci se dispută pe teren neutru, echipa indicată în partea stângă este considerată echipa gazdă şi echipa indicată în partea dreaptă este considerată echipa oaspete. Egalitatea este indicată în centru, sub semnul X.

Scor corect – Rezultatul luat în considerare este cel obţinut la finalizarea timpului regulamentar de joc.

Câștigătorul restului meciului (Pariu Live 0:0) – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Sunt luate în considerare doar golurile înscrise după acceptarea pariului.

Mai puţine/ Mai multe goluri – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

Următorul (al x-ulea) gol înscris – Este luată în considerare echipa care este creditată cu următorul (al x-ulea) gol înscris. Orice autogol este creditat ca gol al adversarilor, nu ca al echipei care l-a înscris.

Prima repriză 1X2 – Rezultatul luat în considerare la validarea pariurilor este cel de la sfârşitul primei reprize de joc. Opţiunile de pariere sunt: victorie gazde (1), egalitate (X) şi victorie oaspeţi (2), echipa gazdă fiind indicată în partea stângă iar echipa oaspete în partea dreaptă.

Câștigătorul restului primei reprize (Prima repriză 0:0) – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Numai golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare.

Mai puţine/ Mai multe goluri în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă.

Următorul (al x-ulea) gol înscris în prima repriză – Ce echipă înscrie următorul (al x-ulea) gol înscris în prima repriză?

Tenis
Pe lângă regulile speciale pentru tenis, se vor aplica următoarele reguli specifice:

Câştigătorul următorului game – Trebuie indicat câştigătorul următorului (al x-ulea) game. În cazul în care game-ul nu este finalizat, indiferent de motiv, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00. Jucătorul care serveşte în următorul game este notat cu litera “S”. În cazul în care jucătorul care serveşte este indicat greşit, toate pariurile acceptate pe acesta vor fi considerate nule şi validate la o cotă de 1,00, indiferent de rezultatul Evenimentului.

Câştigătorul setului curent – Se ia în considerare câştigătorul setului care se desfăşoară în momentul acceptării pariului. Dacă setul pe care s-a pariat nu se finalizează, pariul este considerat nul şi validat la o Cotă de 1,00.

Scorul corect al setului curent – Se ia în considerare scorul corect al setului care se desfăşoară în momentul acceptării pariului. Dacă setul pe care s-a pariat nu se finalizează, pariul este considerat nul şi validat la o Cotă de 1,00.

Scor la seturi (meci din 3/ din 5 seturi) – Trebuie indicat scorul corect pe seturi în meci. Pariurile sunt considerate nule în cazul în care numărul reglementat de seturi nu este finalizat sau modificat.

Număr de seturi (meci din 3/ din 5 seturi) – Trebuie indicat numărul de seturi jucate în meci. Pariurile sunt considerate nule în cazul în care numărul reglementat de seturi nu este finalizat sau modificat.

Mai puţine/ Mai multe Game-uri (în meci) – Se ia în considerare numărul total de game-uri jucate în meci. Meciul trebuie sa fie jucat până la final, altfel toate pariurile sunt considerate nule, cu excepţia pariurilor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului.
Exemplu: Dacă meciul Federer – Nadal este abandonat la scorul 6-4 4-6 4-6 3-2, atunci pariurile plasate pe mai mult de 32.5 Game-uri sunt considerate câştigătoare şi toate pariurile plasate pe mai puţin de 32.5 Game-uri sunt considerate pierdute. În cazul în care pariurile sunt plasate pe mai puţin sau mai mult de 36.5 Game-uri, atunci acestea sunt considerate nule.
Numărul de game-uri la care se raportează pariurile se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea acestora se ia în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Mai puţine/ Mai multe Game-uri (în set) - La validarea pariurilor se ia în considerare numărul total de game-uri jucate în setul ales. Setul ales trebuie sa fie jucat până la final, altfel toate pariurile sunt considerate nule, cu excepţia pariurilor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului.
Exemplu: Meciul Federer – Nadal este abandonat în primul set la scorul de 5-5 la Game-uri. Pariurile plasate pe mai puţin de 9.5 Game-uri în primul set sunt considerate pierdute, pariurile pe mai mult de 9.5 Game-uri în primul set sunt considerate câştigătoare. Pariurile plasate pe mai puţin sau mai mult de 10.5 Game-uri vor fi considerate nule.

Scorul următorului game – la validarea pariurilor se ia în considerare:
- scorul următorului (al x-ulea) game sau
- oricare din jucători să câştige la 0/ 15/ 30/ 40 sau
- jucătorul care serveşte câştigă la 0/ 15/ 30/ 40 sau
- următorul Game este un Break.
În cazul în care nu este corect indicat pe ofertă jucătorul care serveşte, toate pariurile vor fi considerate nule şi validate la o cotă de 1,00, indiferent de rezultat.

Par/ impar – Trebuie indicat dacă numărul total de game-uri jucate în meci este un număr Par sau Impar.

Set Par/ Impar – Trebuie indicat dacă numărul total de seturi jucate în meci este un numar Par sau Impar.

Baschet
Pe lângă regulile speciale pentru baschet, se vor aplica următoarele reguli specifice:

Handicap pe Prima jumătate/ pe sfert – Se ia în considerare scorul jumătăţii de meci/ sfertului ales. Valoarea înscrisă pe ofertă (diferenţa de puncte dintre cele două echipe) se va schimba pe parcursul fiecărei jumătăţi/ sfert de meci, fiind luată în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului. La pariurile pe ultimul sfert din meci, rezultatul luat în considerare la validarea Biletului este cel din timpul regulamentar de joc, exceptând prelungirile extra-time.

Mai puţine/ Mai multe puncte în prima jumătate/ sfert - Se ia în considerare numărul total de puncte înscrise în jumătatea aleasă/ sfertul ales din joc, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se poate modifica pe parcursul fiecărui sfert/ jumătăţi, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului. La pariurile pe ultimul sfert din meci, rezultatul luat în considerare la validarea Biletului este cel din timpul regulamentar de joc, exceptând prelungirile extra-time.

Doar victorie în prima jumătate/ primul sfert – Se ia în considerare scorul jumătăţii/ sfertului ales, fără prelungirile extra-time. În cazul în care oricare dintre echipe câştigă jumătatea/ sfertul la orice diferenţă de puncte, echipa cîştigătoare este considerată opţiunea câştigătoare. În cazul în care jumătatea/ sfertul ales se termină la egalitate, toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Par/ Impar - Trebuie indicat dacă numărul total de puncte marcate în meci este un numar Par sau Impar. La validarea pariurilor se IAU în considerare şi prelungirile extra-time.
Par/ Impar la jumătate/ sfert – Trebuie indicat dacă numărul total de puncte marcate în jumătatea/ sfertul ales este un numar Par sau Impar. La validarea pariurilor NU se iau în considerare şi prelungirile extra-time.

Hochei
Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate în timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time şi loviturile de departajare, cu excepţia tipurilor de pariu “Repriză”, “Extra-time”, “Lovituri de departajare” şi “Pariu Live 0:0”. La pariurile pe “Repriză” se ia în considerare scorul înregistrat în repriza aleasă.

Pe lângă regulile speciale pentru Hochei, se vor aplica următoarele reguli specifice:

Doar victorie – Se poate paria doar pe victoria unei echipe, iar în cazul în care oricare dintre echipe câştigă meciul, indiferent de diferenţa de goluri, echipa câştigătoare va fi considerată opţiunea câştigătoare. În cazul în care meciul se termină la egalitate, toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Pariu Live 0:0 – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Doar golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare.

Repriză 1X2 – Se ia în considerare doar scorul înregistrat în repriza aleasă. În cazul în care aceasta nu se finalizează, toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00. Repriza a 3-a exclude prelungirile extra-time.

Următorul gol – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) gol înscris în timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.

Extra-time 0:0 – La momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Doar golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare.

Câştigă la lovituri de departajare – Se iau în considerare doar statisticile oficiale ale loviturilor de departajare.

Volei
Meciul trebuie finalizat, altfel toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00, exceptând cele al căror rezultat a fost deja determinat în momentul opririi acestuia.

În cazul în care arbitrul penalizează la puncte, rezultatele oficiale vor fi folosite la validarea pariurilor, exceptând cele ale căror rezultat a fost deja determinat în momentul penalizării de puncte.

Scor corect la seturi (meci din 5 seturi) – Se ia în considerare scorul corect la seturi în meci. În cazul în care numărul regulamentar de seturi nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Număr de seturi (meci din 5 seturi) – Trebuie indicat numărul total de seturi jucate în meci. În cazul în care numărul regulamentar de seturi nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Câştigătorul setului curent – Trebuie indicat câştigătorul setului curent. În cazul în care setul nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Seturi depăşite – Trebuie indicat numărul de seturi care depăşesc limita de scor de 25 sau 15 puncte câştigătorului.

Mai puţine/ Mai multe puncte – Se ia în considerare numărul total de puncte din meci. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării.

Handicap – Se iau în considerare cotele afişate folosind punctajul total de la sfârşitul meciului, ajustat pentru handicap. Valoarea handicapului la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se ia în considerare valoarea afişată în momentul acceptării pariurilor.

Set Par/ Impar – Trebuie indicat dacă numărul total de puncte din setul ales este un număr Par sau Impar.

Mai puţine/ Mai multe puncte în set – Se ia în considerare numărul total de puncte din setul ales. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării.

Handicap pe set – Se iau în considerare cotele afişate folosind numărul total de puncte de la finalul setului ales, ajustat pentru handicap. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării.

Înscrie următorul (al x-ulea) punct – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) punct. În cazul în care punctul nu este disputat datorită sfârşitului jocului sau al setului, toate pariurile pe acel punct vor fi considerate nule.

Cursa după puncte – Trebuie indicată echipa care va înscrie prima numărul de puncte prezentat în ofertă.

Volei pe plajă
Meciul trebuie finalizat, altfel toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00, exceptând cele al căror rezultat a fost deja determinat în momentul opririi acestuia. În cazul în care unul din jucătorii nominalizaţi să ia parte la meci este schimbat înainte de începerea meciului, pariul este nul.

Scor corect la seturi (meci din 3 seturi) – Se ia în considerare scorul corect la seturi în meci. În cazul în care numărul regulamentar de seturi nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Număr de seturi (meci din 3 seturi) – Trebuie indicat numărul total de seturi jucate în meci. În cazul în care numărul regulamentar de seturi nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Câştigătorul setului curent – Trebuie indicat câştigătorul setului curent. În cazul în care setul nu este finalizat, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00.

Seturi depăşite – Trebuie indicat numărul de seturi care depăşesc limita de scor de 25 sau 15 puncte în favoarea câştigătorului.

Mai puţine/ Mai multe puncte – Se ia în considerare numărul total de puncte din meci. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Handicap – Se iau în considerare cotele afişate folosind punctajul total de la sfârşitul meciului, ajustat pentru handicap. Valoarea handicapului la care se raportează pariurile se va modifica pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se ia în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Set Par/ Impar – Trebuie indicat dacă numărul total de puncte din setul ales este un număr Par sau Impar.

Mai puţine/ Mai multe puncte în set – Se ia în considerare numărul total de puncte din setul ales. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Handicap pe set – Se iau în considerare cotele afişate folosind numărul total de puncte de la finalul setului ales, ajustat pentru handicap. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Înscrie următorul (al x-ulea) punct – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) punct. În cazul în care punctul nu este disputat datorită sfârşitului jocului sau al setului, toate pariurile pe acel punct vor fi considerate nule.

Cursa după puncte – Trebuie indicată echipa care va înscrie prima numărul de puncte prezentat în ofertă.

Handbal
Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate în timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time şi loviturile de departajare, cu excepţia tipurilor de pariu ce fac referire la “Prima repriză” şi “Pariu Live 0:0”. Rezultatele luate în considerare pentru pariurile pe “Prima repriză” sunt cele înregistrate în prima repriză de joc.

Pe lângă regulile speciale pentru Handbal, se vor aplica următoarele reguli specifice:

Prima repriză 0:0 – În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Doar golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare.

Prima repriză 0:0 - În momentul acceptării pariului, scorul este considerat 0:0. Doar golurile înscrise după acceptarea pariului se iau în considerare. La validarea pariurilor se ia în considerare scorul înregistrat la sfârşitul primei reprize de joc.

Handicap - Se iau în considerare cotele afişate folosind scorul corect al meciului, ajustat pentru handicap. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării.

Handicap la prima repriză - Se iau în considerare cotele afişate folosind scorul corect al primei reprize de joc, ajustat pentru handicap. Valoarea la care se raportează pariul se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea pariurilor se va lua in considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării.

Mai puţine/ Mai multe goluri - La validarea pariurilor se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci. Numărul de goluri la care se raportează pariurile se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea acestora se ia în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Mai puţine/ Mai multe goluri la prima repriză - La validarea pariurilor se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în prima repriză a meciului. Numărul de goluri la care se raportează pariurile se va schimba pe parcursul meciului iar la validarea acestora se ia în considerare valoarea înscrisă în momentul acceptării pariurilor.

Par/ Impar – Trebuie indicat daca numarul total de goluri inscrise in meci este un numar Par sau Impar.

Par/Impar la prima repriză - Trebuie indicat dacă numărul total de goluri înscrise în prima repriză a meciului este un număr Par sau Impar.

Înscrie următorul (al x-ulea) gol – Trebuie indicată echipa care va înscrie următorul (al x-ulea) gol.

Victorie la limită – Se ia în considerare la validarea pariurilor scorul înregistrat la finalul regulamentar de joc.

 
Capitolul 14

Pariurile nonsportive sunt pariuri în cotă fixă în care Evenimentele nu au un caracter sportiv.

Operatorul va primi pariuri nonsportive pe Evenimente precum: premiile Oscar, concursuri de frumuseţe, concursuri de muzică, rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale etc.

Atunci când apare o egalitate în cadrul unui Eveniment (de ex. doi câştigători, două locuri doi sau altele), pariul va fi supus regulii Dead Heat.

Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate la locul desfăşurării Evenimentului. Eventualele investigaţii ulterioare realizate de către autorităţile competente vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt realizate în aceeaşi zi cu cea a finalizării Evenimentului. Orice investigaţie realizată în ziua/ zilele următoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia. Ne rezervăm dreptul de a suspenda plățile pe evenimentele care fac obiectul unor investigații referitoare la integritatea acestora.

Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale nu presupun o participare efectivă a Clientului la loteriile din oferta propusă de Organizator, ci un pariu pe care Clientul îl face la Right Betting pe rezultatele extragerilor la acestea.

În niciun caz nu se vor oferi sau accepta pariuri pe rezultatele extragerilor la Compania Naţională Loteria Română!

Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale sunt acceptate cu maxim 1 oră şi 15 minute înainte de extragere. Orice pariu pentru o anumită extragere acceptat după această limită de timp este nul, dacă există certitudinea că pariul nu a fost efectuat înainte de începerea extragerii. Pentru pariurile pe rezultatele extragerilor loteriilor Win For Life și 10e Lotto termenul limită de pariere de 1 oră și 15 minute nu se aplică, iar pariurile vor fi acceptate la pariere pentru următoarea extragere disponibilă după plasarea Biletului.

Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale efectuate după momentul extragerii, dar înainte de ziua următoare, vor fi luate în considerare pentru rezultatele următoarei extrageri specificată, dacă nu se primesc alte instrucţiuni. În cazul în care au loc două sau mai multe extrageri în aceeaşi zi, dacă nu se primesc alte instrucţiuni, pariurile vor fi luate în considerare pentru extragerea principală (prima). Dacă, din orice motiv, nu are loc o extragere sau nu se specifică nicio extragere, pariurile vor rămâne valabile pentru următoarea extragere disponibilă, dacă nu sunt anulate de comun acord înainte de extragere.

Regulile de bază se vor aplica în orice cazuri neacoperite de regulile privind pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale de mai sus.

Pariurile nonsportive sunt acceptate numai pe o bază unică şi nu pot fi combinate cu alte Evenimente.
Capitolul 15

Regulamentul intră în vigoare începând cu data obţinerii Autorizaţiei de exploatare a pariurilor în cotă fixă şi vor guverna toate pariurile acceptate de către Organizator.

Regulamentul este afişat într-un loc vizibil la punctul de pariere şi pot fi consultate de către fiecare client înainte de efectuarea pariului. Clienţii trebuie să citească şi să înţeleagă prezentul Regulament. Deţinerea unui Bilet de pariere emis de către Organizator implică obligativitatea cunoaşterii şi acceptării de către client a regulilor prevăzute în acest document.

Pariurile vor fi primite pe teritoriul României, la punctele de lucru ale Organizatorului legal înregistrate. 
Contactati-ne!
Tel: 0213001000
Fax: 0372300008

© Stanleybet Romania.

Toate drepturile rezervate.
Powered by Stanleybet

Membri ai

Stanleybet BookMarkers Stanleybet Ugir Stanleybet ESSA

Right Betting SRL
Bucuresti, sector 6
BD Vasile Milea 2P
Nr. Reg. Com.: J40/7498/2010
CIF: 27255308
Capital Social: 1.000.000 lei